Miasto Tychy inwestuje w Megrez Szpital Wojewódzki. Miasto Tychy już w 2018 roku wyda kolejne duże pieniądze na Megrez Szpital Wojewódzki. Fundusze zostaną wydane na parking, nieruchomości i powiększenie kapitału zakładowego spółki.

W październiku miasto Tychy przejęło od Urzędu Marszałkowskiego spółkę Megrez i tym samym szpital. Udziały spółki kosztowały Tychy 8,3 mln zł. To było zwieńczenie kilku lat starań o przejęcie szpitala.

Przypomnijmy, pierwotnie prezydent Tychów Andrzej Dziuba, nie był zwolennikiem przejęcia szpitala. Kilka lat temu w mieście Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną wraz z Solidarnością zorganizowało bardzo głośny „okrągły stół” odnośnie służby zdrowia. Działo się to pod wodzą ówczesnego przewodniczącego STNMO Jakuba Chełstowskiego, od niedawna radnego klubu PiS, w sprawie aktywnie działał także tyszanin Mateusz Gruźla z „Solidarności”. „Okrągły stół” pomógł przekonać władze Tychów do przejęcia szpitala, swoją rolę pewnie odegrały też zbliżające się wybory samorządowe.

Reklama

Pieniądze płyną do szpitala

Teraz miasto na 2018 rok planuje inwestycje w już miejskiej jednostce. 6,3 mln zł ma zostać wydane na zakup nieruchomości zajmowanych przez Megrez. W sumie te docelowo mają kosztować miasto 19 mln zł. To jednak nie jedyny wydatek w przyszłym roku, który planuje się w szpitalu.

Od ulicy Wyszyńskiego do DK1 ma zostać zbudowany parking na 130 miejsc. Miasto zabezpieczyło na ten cel 1,5 mln zł. Natomiast o 3,2 mln zł ma zostać powiększony kapitał zakładowy spółki Megrez. W latach przyszłych kapitał ma zostać podwyższony do kwoty ponad 24,5 mln zł.

– W ramach powyższej kwoty ujęto środki na wkład własny w realizację projektu unijnego pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach” w łącznej kwocie 5.316.200,-zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone zakup sprzętu medycznego oraz modernizację szpitala – czytamy w projekcie budżetu miasta na 2018 rok.

Co roku w szpitalu, który tworzy 12 oddziałów udzielanych jest około 80 tysięcy świadczeń zdrowotnych pacjentom, w tym ponad 18 000 hospitalizacji i prawie 28 000 porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć. W ubiegłym roku w placówce przyszło na świat 1748 dzieci. Szpital zatrudnia w sumie ponad 800 osób. Dysponuje łącznie 829 łóżkami.

Reklama