Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Miasto Tychy wyda prawie 12 mln zł na przebudowę byłej szkoły. Powstanie tam 30 mieszkań. 8 mln zł na ten cel udało się pozyskać z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To wsparcie finansowe dla samorządów.

Przebudowany i rozbudowany zostanie budynek byłej szkoły przy ulicy Oświęcimskiej 256 w Urbanowicach. Budynek składa się z dwóch części – jedna powstała w 1830 roku, a druga w 1906. Obecnie obiekt nie jest użytkowany.  Inwestycja powstaje z myślą o osobach niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, których dochody uniemożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

„Projekt zakłada budowę 30 mieszkań komunalnych o średniej pow. 59 m2 (8-M2, 17-M3, 4-M4, 1-M5) wraz z 54 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano z uwzględnieniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań technologicznych oraz udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zaprojektowano retencję wód opadowych z całego budynku. Wody opadowe zostaną wtórnie wykorzystane w ramach inwestycji, a jedynie ich nadmiar będzie stopniowo odprowadzany” – czytamy w komunikacie magistratu.

Reklama

Do wszystkich kondygnacji budynku mają mieć dostęp osoby niepełnosprawne. Zrezygnowano m.in. z progów w drzwiach, stopnie mają być oznakowane w sposób ułatwiający poruszanie się osobom niedowidzącym.

„Ponadto, przewidziano instalację systemu informacji wizualnej i dotykowej, z oznaczeniem głównych ciągów komunikacyjnych, wyjść i numeracji mieszkań. Posadzki i wyposażenie stolarki/ślusarki dostosowane zostanie dla osób korzystających z psa asystującego” – informuje miasto.

Projekt ma ruszyć w tym roku, będzie gotowy w 2022 roku. Całość inwestycji to koszt rzędu nieco ponad 11,9 mln zł, natomiast wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych to 8 mln zł.

Tychy w ramach FIL otrzymały ponad 40 mln zł na projekty warte w sumie ponad 166 mln zł. Chodzi m.in. o pieniądze na Inteligentny System Zarządzania Ruchem czy budowę areny lekkoatletycznej.

W III edycji podziału  pieniędzy w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL) można było złożyć maksymalnie trzy projekty. Tychy ostatecznie otrzymały z niej 3,1 mln zł na wart 3,7 mln zł projekt rozbudowy ulicy Jaroszowickiej.

W całym regionie gminy otrzymało ponad 191 mln zł.

Reklama