Ulica Dąbrowskiego / fot. Tychy24.net

Na razie nie będzie remontu chodnika wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Nie ma pieniędzy w budżecie na ten cel, tłumaczą w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach. W dodatku jak zaznaczają urzędnicy, są pilniejsze potrzeby. 

Chodzi o remont chodnika na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Wyszyńskiego. 

„Zadanie nie zostało jeszcze oszacowane pod kątem ewentualnych kosztów, a odcinek który miałby być objęty remontem jest dość długi. Ponieważ zobowiązani jesteśmy do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi gminy, w pierwszej kolejności wnioskujemy o zabezpieczenie finansowania tych zadań, dla których wykonana została już dokumentacja projektowa oraz chodników których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pieszych” – tłumaczy Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. 

Reklama

Po oszacowaniu kosztów i analizie pozostałych pilniejszych zadań ma zostać uaktualniony harmonogram działań.