Rower wypożyczany w Tychach / fot. UM Tychy

Nowe ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe powstają w Tychach. Prace już trwają na ulicy Harcerskiej (od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej z wyłączeniem wiaduktu, gdzie pozostanie dotychczasowa nawierzchnia) oraz wzdłuż ulicy Burschego (od ul. Hlonda do ul. Dołowej).

Powstaną na poszczególnych odcinkach asfaltowe ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe z kostki brukowej. Tyski magistrat podaje, że w sumie pojawi się około 1000 metrów nowych dróg dla rowerzystów. 

Inwestycje rowerowe: ul. Harcerska i Begonii

Reklama

Oprócz wspomnianej ul. Harcerskiej, nowa ścieżka rowerowa powstanie też wzdłuż ul. Begonii (od skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Cienistą w kierunku „Hotelowca”). W tym miejscu częściowo zachowany zostanie istniejący chodnik, natomiast z części terenu wydzielona zostanie ścieżka dla rowerów. Obecnie ukończono około 30% prac, całość  powinna być gotowa jeszcze w tym roku.

Inwestycje rowerowe: ul. Burschego

Trwa przebudowa ul. Biskupa Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską w Tychach. Po stronie wschodniej powstanie brakujący odcinek Wojewódzkiej Trasy Rowerowej Nr 1 (Katowice-Pszczyna), łączące istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Hlonda ze ścieżką rowerową przy ul. Dołowej. Pomiędzy ulicami Nowokościelną i Norwida powstaną: zatoka dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz nowa wiata przystankowa. Inwestycja przy ul. Burschego ma charakter ponadlokalny i miasto otrzymało na ten cel dotację Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 2 600 000 PLN.

Wszystkie drogi rowerowe w mieście, projektowane są w zgodzie z  obowiązującą Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 oraz ze Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej przyjętymi przez GZM w 2022 roku.

Reklama