Skrzyżowanie ulic Grota-Roweckiego i Edukacji / fot. UM Tychy

Otworzyli skrzyżowanie ulic Grota-Roweckiego i Edukacji. Jest już przejezdne, trwają jeszcze prace przy budowie dojść do przejść dla pieszych. 

„To nie był drobny remont, a gruntowna przebudowa. W pierwszej kolejności stara nawierzchnia została rozebrana wraz z konstrukcją, a także przebudowaliśmy kolidujące z projektem sieci”  – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. „Po przebudowie skrzyżowanie zyskało nową geometrię, zmodyfikowane zostały łuki, a trzy wloty poszerzono o dodatkowe pasy ruchu” – dodaje. 

Uruchomiono też nowo wybudowaną sygnalizację świetlną, która ma zostać włączona do systemu sterowania ruchem. Na razie działa jednak w trybie stałoczasowym.

Reklama

„Stopniowo będziemy uruchamiać jej kolejne funkcjonalności, dlatego sposób jej działania będzie się na bieżąco zmieniał” – mówi Jacek Tuchowski, kierownik Referatu Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy. Docelowo sygnalizacją na tym i 38 pozostałych skrzyżowaniach w mieście będzie sterował Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem. Kiedy to nastąpi?

„System nie ma swojej funkcjonalności, gdyż nie jest jeszcze włączony” – wyjaśnia Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. „Pamiętajmy, że inwestycja jest w toku. Póki co przygotowujemy miasto na, kolokwialnie mówiąc, wpięcie poszczególnych sygnalizacji do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Rozpoczynamy pierwsze testy, dlatego praca sygnalizacji będzie się zmieniać, ale korzyści, jakie niesie ze sobą ten system, zobaczymy dopiero po uruchomieniu i kalibracji całego ITS-u, co ma mieć miejsce w II połowie 2022 roku” – dodaje. 

Prace nad systemem ITS w Tychach rozpoczęły się w 2019r. i potrwają do połowy 2022. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.