Aż w 5 punktach na terenie Tychów uruchomiono nieodpłatną pomoc prawną w 2018 roku. Ta z roku na rok jest coraz bardziej popularna. Do listopada 2017 roku z takich porad w Tychach skorzystało ponad 1,7 tys. osób.

Nie każdy może jednak skorzystać z porady prawnej. W myśl ustawy może to być osoba fizyczna, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoba, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc może dotyczyć tematów z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Reklama

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W 5 punktach

W punkcie zlokalizowanym w budynku „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30 ( lokal 212, I piętro) porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 13.00 będą udzielali prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Punkt drugi zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tychy ( Al. Niepodległości 49) na III piętrze pok. 317, będzie prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i otwarty od poniedziałku do środy oraz w piątek od 12.00-16.00, w czwartki od 13.00 do 17.00.

Kolejne trzy punkty będą prowadzone przez organizacje pozarządowe. Porady będą udzielane w „Balbina Centrum” na pierwszym piętrze tego budynku ( lok. 212), od poniedziałku do piątku 13.00-17.00. oraz na Placu św. Anny ( lok. użyt. 102) od 8.00- 16.00.

Reklama