Marszałek Jakub Chełstowski podczas dzisiejszej konferencji w sprawie powstań śląskich / fot. Śląskie

Powstania śląskie będą godnie upamiętnione. Upamiętnią setne rocznice trzech powstań śląskich i powrotu Górnego Śląska w granice Polski. Umowę w tej sprawie podpisała dzisiaj administracja rządowa i samorządowa.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża podpisali dziś w gmachu Urzędu porozumienie o współpracy.

– Przed nami 4 lata ciężkiej pracy, ale wyjątkowe dla naszego regionu, dla województwa śląskiego. Przez te 4 lata będziemy upamiętniać w sposób szczególny i godny I powstanie śląskie, II powstanie śląskie, III powstanie śląskie, jak również powrót części Górnego Śląska do Polski w czerwcu 1922 r. (…) wspólnie będziemy przygotowywać i świętować wraz z mieszkańcami bardzo ważne dla nas wydarzenia historyczne – mówił podczas konferencji prasowej poprzedzającej podpisanie umowy wojewoda Jarosław Wieczorek.

Reklama

– Cieszę się, że udało nam się wypracować formę współpracy wieloletniej. Strona rządowa deklaruje szerokie wsparcie w zakresie współorganizacji różnych wydarzeń – mówi marszałek Jakub Chełstowski. – To jest kamień milowy, jeżeli chodzi o rozpoczęcie obchodów powstań śląskich – podkreślił.

Satysfakcji z zawarcia porozumienia nie krył też obecny podczas wydarzenia sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski.

– Wasze administracje, współpracownicy będą wspólnie przygotowywać, wspólnie pracować nad tym, aby ten wyjątkowy czas dla naszego regionu, kiedy będziemy pokazywać Śląsk, jego wartości, jego walory, jego drogę powrotu do macierzy, abyśmy mogli razem świętować w województwie śląskim, wspólnie to przeżywać, akcentować to, co było bardzo ważne – zaznaczył wiceminister Energii.

Preambuła podpisanej dzisiaj umowy stanowi, że: „Porozumienie zostaje zawarte w poczuciu głębokiego szacunku do patriotycznej postawy ludu śląskiego w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (…) jest przejawem starań ze strony Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego na rzecz przywrócenia zbiorowej pamięci losów powstańców śląskich oraz godnego celebrowania setnych rocznic jednych z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu i naszej Ojczyzny”.

Przed zawarciem porozumienia wojewoda i marszałek zgodnie wyrazili wolę współpracy i zdecydowali się powołać Komitet Honorowy Uczczenia Setnej Rocznicy Powstań Śląskich oraz zespoły robocze odpowiedzialne za organizację i popularyzację obchodów. Jak zapowiedział marszałek Chełstowski, szczegółowa agenda planowanych wydarzeń ma pojawić się w marcu.

Podpisane porozumienie będzie obowiązywać do końca 2022 roku.

Od lewej Wojciech Kałuża, Jakub Chełstowski i Jarosław Wieczorek / fot. Śląskie
Reklama