Hanna Skoczylas / fot. UM Tychy

Prezydent Tychów powołał pierwszego zastępcę. To powrót na stanowisko. Chodzi o Hannę Skoczylas, który zajmowało już stanowisko wiceprezydenta za urzędowania Andrzeja Dziuby. 

Prezydent Tychów, Maciej Gramatyk wydał dzisiaj zarządzenie w tej sprawie, powołując na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. zrównoważonego rozwoju Hannę Skoczylas.

Nowa wiceprezydent od ponad 30 lat związana jest z samorządem tyskim. Od 1993 roku przez 2 lata była inspektorem w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w latach 1995 – 2018 naczelnikiem tego wydziału.W styczniu 2018 roku została Dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, w 2020 roku została wiceprezydentem.

Reklama

 Z wykształcenia jest prawnikiem – absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości. W latach 2011-2013 była członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy Ministrze Infrastruktury.

 1. Czym się będzie zajmowała nowa – stara wiceprezydent. To widnieje w zarządzeniu prezydenta Tycķów. Chodzi o sprawy: 
 1. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
 4. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
 5. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 6. zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 7. działalności w zakresie telekomunikacji;
 8. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 9. zieleni gminnej i zadrzewień;
 10. cmentarzy gminnych;
 11. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
Reklama