Nieruchomość, którą chcą kupić Tychy / fot. Tychy24.net

Tychy przejęły niedokończoną inwestycję od Archidiecezji Katowickiej. Jest gotowa, miała duże opóźnienie i jest znacznie droższa, ale powoli miasto zmierza do uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze. Przy ulicy Promnickiej miał powstać dom dla księży emerytów, zwany potocznie „pałacykiem biskupim”, ale ostatecznie za prawie 10 mln zł działki i obiekt kupiło miasto Tychy. Włożyło w inwestycję prawie drugie tyle i tak powstanie 66 miejsc dla osób starszych z Tychów. Nie dość, że seniorzy zostaną tak naprawdę oddaleni od całej infrastruktury miasta Tychy, to jeszcze zamieszkają w sąsiedztwie niskiej emisji. 

Inwestycja miała być gotowa w połowie ubiegłego roku. Ma jednak opóźnienia.

„Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie konieczne było dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. na dzień zgłoszenia budynku do odbioru przez PSP w Pszczynie. Wiązało się to z koniecznością budowy otwartego zbiornika do celów przeciwpożarowych. Rozpoczęcie budowy zbiornika uwarunkowane było koniecznością opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Podkreślenia wymaga również fakt, że wydłużył się czas niezbędny do wykonania samej konstrukcji zbiornika z uwagi na prowadzenie robót ziemnych przy stałym napływie wód gruntowych do wykopu co powodowało konieczność stałego odwadniania wykopu. Istotnym elementem który spowodował przesunięcie terminu oddania obiektu do użytkowania była konieczność aktualizacji schematu funkcjonalnego budynku w tym przystosowania pomieszczeń do potrzeb działania sali rehabilitacyjnej w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu terenu. Wspomniane zmiany wymagały uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przed zgłoszeniem obiektu do użytkowania” – wyjaśnia nam powody opóźnień Ewa Grudniok, rzecznik tyskiego magistratu.

Reklama

Formalnie jest gotowa

Od lewej: Arcybiskup Wiktor Skworc, prezydent Tychów Andrzej Dziuba

11 października Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał zawiadomienie o dopuszczeniu  do użytkowania Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53. Tym samym formalnie obiekt jest gotowy, ale przed rozpoczęciem działalności konieczne jest także uzyskanie wpisu do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„W chwili obecnej placówka oczekuje na dokonanie takiego wpisu, co pozwoli na rozpoczęcie działalności” – poinformował tyski magistrat.

Koszty rosły

Nieruchomość na ul. Promnickiej 53 w Kobiórze / fot. Tychy24.net

Obiekt przy ulicy Promnickiej w Kobiórze miasto kupiło od Archidiecezji Katowickiej w 2017 roku za 9,6 mln zł. Urząd przejął cztery działki o wielkości 3,1 ha na których postawione są dwa budynki. Wówczas Archidiecezja szacowała, że koszt adaptacji obiektu to będzie około 3 mln zł. W kwietniu 2019 mówiło się już o kwocie około 8 mln zł. Ostatecznie okazało się, że miasto wydało na ten cel nieco ponad 9,2 mln zł.

Całość inwestycji pochłonęła więc ponad 18,8 mln zł. Nowy DPS oddalony tak naprawdę od wszystkich wygód i infrastruktury jaką oferuje miasto Tychy, pomieści 66 osób.