Przemoc domowa / fot. Pixabay.com

Przemoc domowa w Tychach. Wzrosła liczba „Niebieskich Kart” w mieście, wynika ze statystyk przedstawionych przez tyską policję. Były też areszty tymczasowe dla sprawców przemocy domowej oraz nakazy opuszczenia lokali.

W 2021 roku procedurę „Niebieskiej Karty” wszczynano 279 razy. To znacznie więcej niż rok wcześniej, gdzie tego typu postepowań było 254. W 2021  roku w ramach „Niebieskiej Karty” zastosowano nakaz opuszczenia lokalu w Tychach aż 21 razy. Natomiast po zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego sięgano aż 116 razy.

Znęcanie się

W 2021 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego zakończyli aktem oskarżenia 37 postępowań przygotowawczych. W 2020 roku było ich 40. Chodzi o art. 207§1 kodeksu karnego.

Reklama

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

Na wniosek policji w tych sprawach (rok 2021) zastosowano 23 razy środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego (w 2020r – 16 środków zapobiegawczych). Dokonano także 5 aresztów tymczasowych, to dokładnie tyle samo co w roku 2020.

Reklama