Obszar, który ma zostać objęty planem / fot. UM Tychy

Radni będą głosować nad planem miejscowym dla centrum. Miasto chce rozpocząć nad nim prace. Dzisiaj na sesji Rady Miasta Tychy odbędzie się głosowanie nad przystąpieniem miasta Tychy do prac nad planem miejscowym dla rejonu al. Jana Pawła II. Chodzi głównie o obszar w rejonie dawnego targowiska oraz przy wykopie kolejowym. Miasto chciało wcześniej sprzedać teren deweloperowi, co ochoczo zachwalał prezydent Tychów, jednak przez obostrzenia w procedurze przetargowej nie zgłosił się nikt chętny.

W rejonie al. Jana Pawła II miało powstać nawet tysiąc lokali mieszkalnych. „Przychodzi inwestor, nota bene z Tychów i mówi słuchajcie, ja chcę zainwestować kilkaset milionów złotych i wybudować piękne osiedle, wy macie tereny pozwólcie mi budować. To ja się pytam, co tu jest złego” – mówił Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. „Trzeba temu człowiekowi dać szansę, niech buduje” – mówił prezydent na styczniowej Komisji Finansów. Dziuba zapowiadał też zredukowanie pasów na al. Jana Pawła II z dwóch w każdą stronę do jednego. Ostatecznie nikt się nie zgłosił żeby kupić grunty od miejskiej spółki.

W dokumentacji przetargowej zawarto obwarowania czasowe, które – jak wynika z naszych informacji – przypadkiem, ale za to skutecznie odstraszyły zainteresowanych gruntami. Były też pokaźne kary umowne.

Reklama

Radni zagłosują nad planem

Rada Miasta Tychy będzie głosować nad przystąpieniem do prac nad planem dla tego rejonu. Ten ściśle określi, gdzie ma co powstać. Przypomnijmy, ostatnio dużo się mówi o intensywnej zabudowie Tychów.

„Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy ma na celu dostosowanie przepisów prawa miejscowego służących ukształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej przyszłego centrum miasta. Plan miejscowy uwzględni ochronę przestrzeni publicznych i terenów zieleni o znaczeniu ogólnomiejskim – Osi Zielonej stanowiącej obszar o szczególnej randze w kompozycji urbanistycznej miasta. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą ma na celu racjonalne zagospodarowanie terenów (…) Przyjęte zostaną także standardy estetyczne i jakościowe oraz zasady dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych o znaczeniu lokalnym i ogólnomiejskim” – czytamy w projekcie uchwały.

Głosowanie dzisiaj – wszystko wskazuje na to, że uchwała przejdzie.

Nikt nie chciał kupić terenów przy al. Jana Pawła II w Tychach. Zapisy w przetargu odstraszyły deweloperów

Reklama