Marszałek Jakub Chełstowski / fot. Śląskie.pl

Przyjęli budżet dla Województwa Śląskiego. W sumie ponad 2 mld zł. Największe wydatki zaplanowano inwestycje drogowe. „Sytuacja finansowa województwa jest bardzo dobra, finanse utrzymują się na stabilnym poziomie” – przekonuje tyszanin, marszałek Jakub Chełstowski.

Radni wojewódzcy przyjęli uchwałę zakładającą budżet na 2022 roku. Dochody wyniosą 2 090 936 685 zł, w tym dochody bieżące to 1 902 239 659 zł, a majątkowe 188 697 026 zł Wydatki pochłoną kwotę 2 179 729 883 zł, w tym bieżące 1 424 771 944 zł, a majątkowe 754 957 939 zł. Planowany deficyt 88 793 198 zł.

Najwięcej, bo blisko 63 proc. budżetu zostanie przeznaczone na inwestycje związane z budową dróg. Kolejne środki trafią na inwestycje w szpitalach (30 mln zł). Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu otrzyma 18 mln zł, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie- 5 mln zł, podobnie jak placówka specjalistyczna w Bytomiu, do szpitala nr 3 w Rybniku trafi 8 mln zł.

Reklama

„Sytuacja finansowa województwa jest bardzo dobra, finanse utrzymują się na stabilnym poziomie, co skutkuje, że 2022 rok w kontekście budżetu będzie kolejnym rokiem, gdzie możemy mówić o rekordzie. Dochody przekraczające kwotę 2 mld zł i wydatki sięgające ponad 2,1 mld zł sprawiają, że możemy mówić o budżecie jednym z najlepszych w historii. Rokrocznie rosną nakłady na inwestycje, wydatki majątkowe, która można uznać za esencję pracy samorządowej planowane są w wysokości blisko 755 mln zł. Kluczowe będą inwestycje drogowe, które są bardzo ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju regionu. Konsekwentnie będziemy wspierać służbę zdrowia. Na same inwestycje w szpitalach przeznaczymy w przyszłym roku 30 mln zł. Utrzymamy wysokie nakłady na edukację, oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wzrasta ilość środków tytułem dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej, w budżecie własnym rosną także środki tytułem dochodów własnych i subwencji. Planowany dług naszego województwa na koniec 2022 roku nie przekroczy 34 proc. dochodów ogółem budżetu Województwa Śląskiego. Przypominam, że fakultatywny, ale nadal stosowany maksymalny wskaźnik długu wynosi 60 proc. dochodów całkowitych, a więc Województwo Śląskie pod tym względem jest bezpieczne. Mamy zatem zrównoważony budżet i optymistyczną perspektywę na przyszłość. Za całokształt współpracy chciałbym podziękować zarządowi województwa oraz radnym wspierającym projekty przyczyniające do rozwoju województwa” – podsumował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Zarząd województwa określił, że kredyty bankowe spłacone będą do końca 2030 roku. Planowany dług naszego województwa na koniec 2022 roku nie przekroczy 34 proc. dochodów ogółem budżetu Województwa Śląskiego. Fakultatywny, ale nadal stosowany maksymalny wskaźnik długu wynosi 60 proc. dochodów całkowitych.

Największa kwota długu przypada na mieszkańca województwa lubelskiego – 277 zł, potem zachodniopomorskiego – 276 zł i warmińsko-mazurskiego – 256 zł. Śląskie to 158 zł na jednego mieszkańca, co klasyfikuje nas na dziesiątym miejscu. Najmniej zadłużone jest województwo opolskie – tylko 43 zł długu na jednego mieszkańca.

W kontekście perspektywę przyrostu kwoty długu pomiędzy latami 2021 i 2022 jesteśmy na ósmym miejscu w kraju z przyrostem długu o 5,3 mln zł, daleko za województwem mazowieckim, zachodniopomorskim czy lubuskim. Największy wzrost długu wykazuje Mazowsze – o 111,5 mln zł i Pomorze Zachodnie – ponad 72 mln zł. Znaczne obniżenie długu na chwilę sporządzenia swoich Prognoz planuje województwo lubelskie, dolnośląskie, łódzkie i małopolskie – każde o ponad 70 mln zł.

Marszałek Jakub Chełstowski zaznaczył, że Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe i umożliwia ocenę sytuacji ekonomicznej województwa. Przeanalizowano czynniki, które mogą mieć wpływ zarówno na wysokość dochodów jak i wydatków Województwa Śląskiego w latach 2022– 2030.