Wsparcie finansowe dla tyskiego ROD / fot. Śląskie.pl

To druga edycja akcji, tym razem w puli jest 1,5 mln zł. Na początek podzielono kwotę ponad 628 tysięcy złotych, które trafiły do 17 podmiotów. Symboliczne czeki przedstawiciele ogródków działkowych odebrali dziś w Sali Sejmu Śląskiego. Był też tyski ROD, który otrzymał pieniądze. 

„Gratuluję wszystkim Rodzinnym Ogrodom Działkowym, które uzyskały dofinansowanie ze środków samorządu województwa, w sumie prawie 630 tysięcy złotych” – mówi Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. „Ogrody działkowe od ponad 120 lat są miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. O ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grupy społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem jak i młode, które chcą kontynuować tradycje rodziców i tworzyć warunki do zdrowego wypoczynku dla swoich dzieci. Cieszę się, że dzięki pozyskanym funduszom Wasze ogrody wypięknieją. Zapraszam także działkowców do udziału w kolejnym naborze, który potrwa do końca maja i w którym do rozdysponowania pozostaje 900 tysięcy złotych” – dodaje marszałek województwa.

Symboliczne czeki działkowcom wręczali: członek zarządu województwa Beata Białowąs oraz radni Sejmiku, Rafał Kandziora (przewodniczący komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich) oraz Bartłomiej Kowalski.

Reklama

„W pierwszej edycji do podziału była kwota blisko miliona złotych. W drugiej, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, pula została zwiększona do 1,5 mln zł. Drugi nabór potrwa do 31 maja” – przypomina Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Środki finansowe przeznaczane na ten cel są funduszami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyskiwane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

Reklama