Jakub Chełstowski / fot. Slaskie.pl

Rozmawiamy z tyszaninem, marszałkiem Jakubem Chełstowskim o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Głosowanie na projekty w ramach MBO trwa do 23 września. 

Artur Maciaszczyk: To już druga edycja, ale nie wszyscy jeszcze wiedzą o co chodzi. Czym jest Marszałkowski Budżet Obywatelski?

Jakub Chełstowski: Aktywność mieszkańców i działalność na rzecz lokalnych społeczności to bardzo ważne obszary, które od początku kadencji wspieramy. Sam wywodzę się w organizacji pozarządowej i doskonale wiem, jak ważne jest integrowanie mieszkańców wobec lokalnych i regionalnych sprawa. Dlatego kierowany przeze mnie Zarząd Województwa wdrożył pierwszy w historii województwa śląskiego Marszałkowski Budżet Obywatelski. Dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i jednostek pokazuje, że ta decyzja była oczekiwana. Nasza propozycja spotkała się ze sporym zainteresowaniem zarówno w pierwszej, jak też drugiej edycji. Marszałkowski Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój regionu. Co roku w budżecie województwa śląskiego do rozdysponowania jest określona pula środków, o wydatkowaniu której decydują mieszkańcy. W ramach budżetu obywatelskiego można zgłosić pomysł na zadanie wojewódzkie lub podregionalne, a o wyborze i realizacji poszczególnych projektów zadecydują mieszkańcy w głosowaniu.

Reklama

Ile w tym roku projektów czeka na realizację?

Mieszkańcy województwa mogą wybierać spośród 90 zadań dopuszczonych do głosowania. 22 z nich to zadania z puli wojewódzkiej. Reszta to projekty podregionalne.

Jaka jest tegoroczna kwota na projekty w ramach MBO?

Łączna pula środków w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego to 10 mln zł. 2,5 mln zł to środki dostępne w puli wojewódzkiej, a 7,5 mln zł to środki na zadania podregionalne.

Jak można głosować i gdzie znaleźć informacje na temat projektów do MBO?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa, którzy mają do dyspozycji 4 głosy. Jeden na zadanie wojewódzkie i trzy na zadania podregionalne. Głosowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony bo.slaskie.pl i potrwa do 23 września. Wyniki poznamy w październiku, a projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku. Dla osób zainteresowanych lub potrzebujących wsparcia w procesie głosowania, przygotowane zostały mobilne punkty do głosowania. W każdym z nich znajduje się tablet z dostępem do internetu, telefon, a także materiały informacyjne dotyczące zasad głosowania. Mobilne punkty są zlokalizowane są między innymi w jednostce zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej i Częstochowie, Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania. Możemy w ten sposób wspólnie uczestniczyć w procesie rozwoju województwa zarówno na poziomie lokalnym, jak też regionalnym.

Są jakieś projekty skierowane do tyszan?

W przypadku puli wojewódzkiej większość projektów dotyczy zadań, z efektów których będą mogli skorzystać mieszkańcy całego regionu. Zaproponowane inwestycje np. te w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, związane z oznakowaniem Szlaku Orlich Gniazd, bezpłatnym zwiedzaniem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO w Tarnowskich Górach, czy propozycje związane z siatkówką i hokejem na lodzie mogą być ciekawą propozycją dla wszystkich. Letni Pianistyczny Festiwal Województwa Śląskiego miałby się odbyć w sześciu parkach w regionie w tym właśnie w Tychach. Podobnie zajęcia sportowe z elementami samoobrony dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat. W puli podregionalnej, obejmującej powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy do rozdysponowania jest 1,125 mln zł. Głosować można na takie projekty jak Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy”, E-sportowe Śląskie” „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego” czy „Zielony Śląsk – integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych”

Czy w przyszłym roku Urząd Marszałkowski zamierza zwiększyć pulę na projekty w ramach MBO?

Po zakończeniu procedury głosowania i rozstrzygnięciu odbędą się rozmowy i konsultacje związane z założeniami kolejnej edycji. Podobne konsultacje odbyły się po pierwszej edycji. Rozmowy dotyczą procedury oraz zakresu. Na dzień dzisiejszy koncentrujemy się nad zachęcaniem do głosowania, aby jak najwięcej osób skorzystało z możliwości kształtowania lokalnej i regionalnej rzeczywistości.

Reklama