Zapraszamy do konkursu Recytatorskiego online , który jest częścią proLOGOS Festiwal Słowa online. Projekt powstał w ramach programu Kultura w sieci i jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Pierwszym etapem konkursu są kwalifikacje online, które właśnie rozpoczęły się i potrwają do 19 czerwca 2020.

TURNIEJ RECYTATORSKI ONLINE

Reklama

Konkurs skierowany jest do młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, w całości przeprowadzany poprzez platformy sieciowe. Będzie składał się z kilku etapów, rozłożonych w czasie. W pierwszej kolejności odbędą się kwalifikacje polegające na przesłaniu nagrania video z dwoma wybranymi tekstami literackimi. Pierwszy, autorstwa dowolnego twórcy, drugi – patrona literackiego (A. Osiecka, W. Młynarski, J. Przybora, J. Kofta).

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu, zaproszeni będą do udziału w warsztatach, konsultacjach indywidualnych prowadzonych online w formie tzw. gabinetu teatralnego oraz webinariach mistrzowskich.

Efektem końcowym będzie ogólnodostępne, transmitowane w sieci widowisko poetyckie, którego uczestnicy będą oceniani zdalnie przez wybrane Jury, a także publiczność (przyznana będzie również nagroda publiczności).

Łączna pula nagród finansowych w turnieju wynosi 7000 zł.

Szczegółowych informacji udziela Anna Białoń: anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl

Regulamin Turnieju Recytatorskiego online

Karta zgłoszenia

Kwalifikacje do Turnieju Recytatorskiego Online

Osoby chcące wziąć udział w Turnieju Recytatorskim Online powinny przesłać do 19 czerwca 2020 r. zapis własnej prezentacji wybranych utworów literackich w formie video. Nagranie musi zawierać dwa utwory literackie z zakresu literatury polskiej lub światowej, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być autorstwa: Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego lub Jonasza Kofty.

Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych, telefonem komórkowym w pozycji poziomej, bez użycia dodatkowych mikrofonów. Nagranie nie powinno być montowane i udoskonalane po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać wymogi czasowe zgodnie z regulaminem.

Forma literacka prezentowanych utworów jest dowolna.

Kompletne zgłoszenie zwierające:

a) skan wypełnionej karty zgłoszenia

b) zarejestrowaną video prezentację utworów

c) skan prezentowanych w konkursie utworów (w całości – w formie, w jakiej będą recytowane na nagraniu), należy przesłać Organizatorowi do 19 czerwca 2020 r. drogą elektroniczną poprzez We Transfer www.wetransfer.com na adres:

anna.bialon@teatrmaly.tychy.plW polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.  W polu „Message (wiadomość)” należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Więcej informacji na stronie Teatru – zapraszamy

Reklama