Panorama Tychów /fot. UM Tychy

W Tychach przez kilka dni mogą wyć syreny, ale spokojnie to tylko ćwiczenia. Siły Zbrojne RP będą przeprowadzały ćwiczenia o kryptonimie „Renegate-Sarex 17/1”.  Ćwiczenia będą całodobowe, ale syreny mają być uruchamiane tylko za dnia.

Ćwiczenia o kryptonimie  „Renegate-Sarex 17/1” będą przeprowadzane od 6-8 czerwca, zakładają scenariusz naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju przez samolot o statusie „Renegate” (atak terrorystyczny), zagrażający ludności cywilnej.

Celem ćwiczenia jest określenie procesu przekazania komunikatów ostrzegawczych tak aby te jak najszybciej zaalarmowały ludność cywilną. Dlatego należy się spodziewać syren alarmowych o następujących sygnałach.

Reklama
  • Ogłoszenie alarmu, dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
  • Odwołanie alarmu, dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Wiadomo, że sygnały dźwiękowe nie będą emitowane w nocy.

Reklama