Tunel pod al. Jana Pawła II / fot. Tychy24.net

W Tychach zapłacisz nawet 90 procent mniej pracownikowi, mowa tutaj nie tylko o wynagrodzeniu ale także składkach, które musi odprowadzić pracodawca. Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Praca dla Młodych” skierowanego na aktywizację zawodową osób poniżej 30 roku życia.

W Tychach bezrobocie nie jest duże. Z danych na koniec maja wynosi 3,1 procent, w regionie jest to 5,9, a w kraju 7,4 procent. Dobra tendencja to zasługa m.in. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mniejsze bezrobocie w regionie jest tylko w Bielsku Białej (2,7) oraz Katowicach (2,1).

Teraz w Tychach pracownik może być jeszcze tańszy dla pracodawcy i to nawet o 90 procent. Trwa nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, dotyczących „refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia”.

Reklama

Na podstawie umowy zawartej z PUP, pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać przez okres 12 miesięcy refundację 90 procent kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Ważne jest, że nie może to być więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca po 12 miesiącach jest zobowiązany zatrudnić pracownika na ten sam okres już w pełni na własny koszt. Nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało zwrotem refundacji kosztów pracy.

Firma lub przedsiębiorca nie może też zalegać ze składkami. Żeby skorzystać z kosztów refundacji pracy, na okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, firma nie może zredukować zatrudnienia z winy leżącej po stronie pracodawcy.

Wnioski do pobrania znajdziecie tutaj.

Reklama