Tychy w przyszłym roku wydadzą na sport ponad dwa razy tyle co na kulturę. Mniej wydadzą też na odpady, komunikację miejską i remonty dróg. Widać to w budżecie miasta, który zostanie przyjęty przez miejskich radnych. Obecnie dysponujemy projektem dokumentu.

Wynika z niego, że na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego miasto chce wydać ponad 19,4 mln zł w budżecie na 2022 rok. Natomiast na kulturę fizyczną ponad 42,6 mln zł. Dla porównania na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oświetlenia miejskiego, urząd wyda w przyszłym roku ponad 32,9 mln zł, na system gospodarowania odpadami ponad 38 mln zł, a na transport pasażerski ponad 41 mln zł.

Największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Ich wielkość wynosi ponad 328 mln zł. Natomiast Rodzina oraz pomoc i polityka społeczna pochłonie 146 mln zł z czego większość (90 mln zł) to dotacje zewnętrzne.

Reklama
Reklama