Szkoła w Tychach / fot. UM Tychy

Tyskie szkoły skracają lekcje. Wszystko z powodu upałów, które obecnie panują. Dzieci z większości miejskich placówek edukacyjnych wrócą dzisiaj wcześniej do domów.

Spośród 32 placówek, w 10 z nich lekcje będą odbywały się z zgodnie z planem. W pozostałych -uczniowie pójdą do domu po trzeciej lub czwartej lekcji.

Tak będzie dziś w SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 13, SP nr 14, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 19, SP nr 35, SP nr 36, SP nr 37, SP nr 37, SP nr 40, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ILO, II LO, III LO, Zespole Szkół nr 6 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 8. W Szkole Podstawowej nr 22 podjęto decyzję o skróceniu przerw pomiędzy zajęciami.

Reklama

Z danych otrzymanych z Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach wynika, że w pozostałe placówki pracują dziś normalnie.

Reklama