Cmentarz / fot. Tychy24.net

Utrudnienia w Tychach. Jak poruszać się w rejonie tyskich nekropolii? Zmiany zostały wprowadzone kilka dni temu i potrwają do środy 2 listopada. Na tyskich ulicach, a zwłaszcza w rejonie cmentarzy należy spodziewać się większej aktywności policji. 

Utrudnienia w ruchu na tyskich drogach:

– ruch jednokierunkowy na ulicy Nowokościelnej od dnia 28.10.2022 od godziny 8:00 do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

Reklama

– na ulicy Cmentarnej umieszczony zostanie 8 znaków B-36 od dnia 28.10.2022 roku od godziny 8:00 do 02.11.2022 roku,

– na ulicy Oświęcimskiej po północnej stronie ustawione zostaną dwa znaki zakazu zatrzymywania się B-36 z tabliczkami o treści „Nie dotyczy autobusów ZTM” za wylotem łącznicy bezpośredniej oraz za wlotem łącznicy pośredniej („ślimaka”) w dniach od 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– umieszczone zostaną cztery znaki B-36 na południowej jezdni ulicy Oświęcimskiej w dniach od 28.10.2022 roku w godzinach wieczornych do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– na parkingu przy cmentarzu centralnym ustawiony zostanie znak D-19 „TAXI” z tabliczką o treści „4 stanowiska” i strzałką w prawo w dniach 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– od dnia 28.10.2022 ustawione zostaną dwa zestawy znaków B-21 „zakazy skrętu w lewo” na ulicy  Oświęcimskiej przed skrzyżowaniem z ulicy Bratków – w dniach 28.10.2022 roku do 01.11.2022 roku, bariery zagradzające fizyczny zjazd w ulicę Bratków pozostaną do dyspozycji i regulacji Policji przez cały okres obowiązywania zakazu,

– na wlocie do ulicy Bratków ustawionna zostanie znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” oraz tablice kierunkową U-3c na wylocie z ulicy Bratków do ulicy Oświęcimskiej – w dniach 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– wygrodzony zostanie odcinek pasa wyłączenia z ulicy Oświęcimskiej w ulicę Beskidzką (kierunek Bielsko – Biała) od jego początku do przejścia dla pieszych w dniach 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– na ulicę Jaskrów w rejonie przewężenia pomiędzy posesjami 44 i 62 ustawione zostaną znaki B 36 „zakaz zatrzymywania się” wraz tabliczkami T-25 a i c – w dniach od 28.10.2022 roku do 02.11.2022 roku do godziny 17:00,

– w dniach 25.10.2022 roku – 02.11.2022 roku zostanie zmieniony harmonogram świecenia oświetlenia ulicznego. Zastosowany zostanie schemat włączenia godzinę wcześniej oraz wyłączenie godzinę później w celu zabezpieczenia zarówno pieszego, jak i kierowcy,

– w dniu 01.11.2022 roku sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Marzanny i Jaskrów zostanie przełączona w tryb migowy.

Reklama