Pomoc prawna / fot. UM Tychy

W Tychach mamy 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Kto może z niej skorzystać? Eksperci pomogą nie tylko z zakresu pomocy prawnej, ale także poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. 

„Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku”  – informuje Urząd Miasta Tychy. 

Taka osoba musi złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Reklama

Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz wniosek o jej udzielenie. Dokumenty te należy przesłać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy (dopiero po ich sprawdzeniu  weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

Porady są udzielane stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

GDZIE I KIEDY SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

Lp. Rodzaj punktu Adres punktu Dni i godziny dyżurów Mediacja
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30,

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

900 – 1300 *

mediator dostępny w każdy poniedziałek
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Nowokościelna 27

od poniedziałku do piątku 1300 – 1700* mediator dostępny w każdy wtorek
3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

prowadzony przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30,

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

1330 – 1730*

mediator dostępny od wtorku do piątku
4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową ul. Grota Roweckiego 42 

p. 327

od poniedziałku do piątku

800 – 1200*

mediator dostępny w każdy dzień
5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową ul. Grota Roweckiego 42 

p. 327

od poniedziałku do piątku

1230 – 1630*

mediator dostępny od poniedziałku do czwartku
Reklama