Protest na ulicy Lokalnej / fot. Tychy24.net

W Tychach może powstać zakład, który będzie przetwarzał m.in. martwe zwierzęta. Mieszkańcy protestują, miasto właśnie jest na etapie prac nad decyzją środowiskową w tej sprawie.

Chodzi o budowę instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych, którą chce wykonać firma BM Recykling. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na ulicy Lokalnej nieopodal wysypiska firmy Master oraz oczyszczalni ścieków należącej do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Mieszkańcy Urbanowic oraz Bierunia mocno protestują przeciw inwestycji, bo obawiają się nie tylko wzmożonego ruchu ciężarowego, ale także uciążliwości odorowych, które w tym rejonie już mocno dają im się we znaki.

Reklama

Miasto Tychy zapewnia, że jeszcze żadna decyzja w sprawie inwestycji nie została wydana. „W związku z wnioskiem złożonym przez prywatnego inwestora – BM Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy”, zlokalizowanego przy ul. Lokalnej, informujemy, że postępowanie w tej sprawie jest w toku. Wniosek rozpatrywany jest przez Urząd Miasta Tychy pod kątem formalno – prawnym. Wraz z wnioskiem złożony został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który aktualnie podlega opiniowaniu oraz uzgodnieniu przez organy zewnętrzne: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski” – poinformowała Tychy24.net, Ewa Grudniok rzecznik tyskiego magistratu.” Chcemy wyraźnie podkreślić, że postępowanie trwa, a decyzja w tej sprawie nie została jeszcze wydana. Procedowanie sprawy może potrwać nawet kilka miesięcy.
W ramach postępowania wpłynęło wiele uwag, petycji oraz sprzeciwów wobec planowanego przedsięwzięcia. Wszystkie zostały zarejestrowane i zapewniamy, że będą podlegały wnikliwej analizie” – dodaje.

Jeszcze dzisiaj opublikujemy nagranie z protestu na ulicy Lokalnej, który odbył się w środę. Pojawiło się kilkadziesiąt osób, które wysłały jasny sygnał władzom Tychów, że nie zgadzają się na tego typu zakład w swoim sąsiedztwie.

Zapytaliśmy w magistracie, co dokładnie ma być przetwarzane na ulicy Lokalnej. Poniżej lista podana nam przez magistrat.

Materiał kategorii 3 (kat.3) – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze zwierząt nie wykazujących żadnych objawów chorobowych.

UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (PRZYKŁADY)

  • kat. 3

o   tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych

o   tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta, skóry, skórki od zwierząt zdrowych, ubitych w rzeźni

o   produkty z drobiu i zajęcy poddanych ubojowi w gospodarstwie

o   krew zwierząt po uboju, które nie wykazywały objawów choroby przenoszącej się przez krew na ludzi i na zwierzęta

o   UPZ powstałe w wyniku wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym odtłuszczone kości, skwarki, osady z centryfug i separatorów otrzymanych w procesie przetwarzania mleka

o   była żywność

o   karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt

o   krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od zwierząt zdrowych,

o   zwierzęta wodne i ich części

o   UPZ z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne

o   muszle, skorupy skorupiaków, produkty uboczne z wylęgarni, jaja i skorupy jaj, jednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych

o   bezkręgowce wodne oraz lądowe inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt

o   skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta;

o   tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej

o   odpady gastronomiczne.