Des

W Tychach osoby z zaburzeniami psychicznymi i nerwicowymi mają szansę na pomoc. Trwa nabór do programu wsparcia psychologicznego, który obejmuje mieszkańców Tychów, Sosnowca i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Udział w programie jest bezpłatny, a skorzystać mogą z niego osoby aktywne zawodowe lub gotowe do podjęcia aktywności, w wieku od 18. roku życia do 60. roku (kobiety) lub 65. roku (mężczyźni).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 300 osób (150 kobiet) powyżej 18. roku życia (18-59 lat u kobiet i 18-64 lat u mężczyzn) aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia pracy, z województwa śląskiego, głównie z Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i sosnowieckiego. 

Reklama

Chodzi o osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych afektywnych i nerwicowych do rehabilitacji oraz edukacji zdrowotnej wydłużającej lub przywracającej aktywność zawodową oraz sprawność psychiczną i społeczną. 

„Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla pacjentów w formie warsztatów terapeutycznych oraz działań edukacyjnych dla pacjentów” – informuje tyski magistrat. 

Zadzwoń, zapytaj lub od razu zgłoś się do programu +48 795 800 959 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Reklama