W Tychach powstaną m.in. ławki solarne. Słaba frekwencja budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w Tychach. Zakończyła się kolejna edycja i mieszkańcy wybrali spośród 114 projektów do realizacji wybrano 67. Frekwencja nie był najlepsza wyniosła nieco ponad 15,03 %, ale to i tak lepiej niż przed rokiem – wtedy głos na rozdysponowanie 5 mln zł oddało niespełna 13 procent mieszkańców.

Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy Cielmic i Osiedla Ogrodnik, gdzie swój głos oddał co trzeci mieszkaniec osiedla. Głosowało w sumie 18 438 mieszkańców. Mieszkańcy głosowali za naprawą infrastruktury miejskiej, z którą do tej pory nie poradziło sobie miasto lub zarządcy terenów.

– Mieszkańcy wciąż są pragmatyczni, w zwycięskich projektach znajdziemy budowę chodnika, uporządkowanie podwórek, remont wiaty śmietnikowej czy wykonanie oświetlenia. Coraz większa część projektów dotyczy jednak organizacji wolnego czasu np. spotkań dla seniorów, półkolonii dla dzieci, festynów czy podobnych wydarzeń integrujących lokalne społeczności – mówi Krystyna Rumieniuch z UM Tychy.

Reklama

Mieszkańcy głosowali na 114 projektów. Do realizacji wybrali 64 projekty. W trzech Okręgach Konsultacyjnych: Cielmice, Osiedle Ogrodnik; Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) oraz Okręg Konsultacyjny nr 19: Osiedla K, L, Cztery Pory Roku za frekwencję wprowadzone do budżetu zostaną dodatkowe zadania. Łącznie na chwilę obecną w budżecie ujętych zostanie 67 zadań.

– W ramach tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego powstanie m.in. boisko do piłki plażowej przy ul. Gilów, w Parku Suble pojawią się bzy i jaśminy, ławki solarne na os. K, a na os. E powstanie Miejska Akademia Atletyki – dodaje Krystyna Rumieniuch.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy swoje propozycje zgłaszać mogły dzieci i młodzież(do tej pory, by uczestniczyć w programie trzeba było mieć skończone 16 lat). Wpłynęły dwa takie projekty: jeden dotyczący boiska przy szkole nr 35 i drugi związany z oświetleniem w Parku Św. Franciszka i Klary. Oba znalazły się w grupie zwycięskich projektów i zostaną zrealizowane.

– Piąta edycja budżetu partycypacyjnego pokazała, że program wciąż cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, a tyszanie chcą współdecydować o tym, jakie projekty, istotne dla lokalnych społeczności mają być realizowane. To w tym roku złożono przecież rekordową liczbę wniosków, a frekwencja jest wyższa niż w dwóch ostatnich edycjach budżetu. Chciałbym bardzo podziękować nie tylko autorom zwycięskich projektów, ale także tym, którym tym razem się nie powiodło. Wiem od moich współpracowników, że włożyli ogromny wysiłek w prace nad przygotowaniem i złożeniem wniosków – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Mieszkańcy mogli głosować w 24 Okręgach Konsultacyjnych. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2019 roku.

Reklama