Uczniowie / fot. UM Tychy

W Tychach ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mogą dostarczać już dokumenty do wybranych placówek. W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 w szkołach publicznych w Tychach w czerwcu VIII klasę ukończy 636 uczniów.

Trwa rekrutacja do szkół w Tychach

Aktualna oferta publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przedstawiona jest w Informatorze, przesłanym w wersji elektronicznej do szkół podstawowych oraz opublikowanym na TYSKIM PORTALU OŚWIATOWYM.

System rekrutacji Vulcan

Reklama

Ważne terminy – rekrutacja do szkół średnich 2024 Tychy

Od dnia Do dnia Rodzaj czynności
13.05.2024 17.06.2024

godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. (Rejestracja w systemie elektronicznego wspomagania naboru/wybór preferencji)
21.06.2024 5.07.2024 godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
12.07.2024 12.07.2024 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
12.07.2024 18.07.2024 godz. 15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki
19.07.2024 19.07.2024 godz. 14:00 Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Reklama