Do miasta wpłynęły 4 oferty na przekształcenie parkingu przy ulicy Dąbrowskiego w strefę rekreacji. Wybrano firmę, która ostatecznie wykona inwestycję, to „WELDSTRADE”. 

Inwestycja będzie kosztował przeszło 1,1 mln zł brutto. Co ciekawe, najdroższa złożona oferta opiewała na prawie 3 mln zł. Miasto na inwestycję chciało przeznaczyć maksymalnie niespełna 1,5 mln zł.

Parking na ulicy Dąbrowskiego znajduje się nieopodal Poczty Polskiej. Co powstanie? 

Reklama

„Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci, zielnika miejskiego z donicami do uprawy ziół oraz montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, leżaki, stojaki rowerowe czy kosze na śmieci. Wszystko to otoczone będzie trawnikami, rabatami z nasadzeniami, trawami ozdobnymi i łąką kwietną. Zasadzone zostaną również drzewa. W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie koncepcji dla strefy przeznaczonej pod obiekty gastronomiczne” – wylicza tyski magistrat.

Od momentu podpisania umowy, wykonawca będzie miał dziewięć miesięcy na realizację zadania.

Parking przy ulicy Dąbrowskiego / fot. UM Tychy
Reklama