Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się Forum Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. To pierwsza tego typu inicjatywa w regionie, gdzie rozmawiano na temat funkcjonowania rad i najlepszych praktykach, które jeszcze nie są wszędzie normą. W Forum udział wzięli samorządowcy, a także społecznicy reprezentujący m.in. Bielsko-Białą, Katowice, Tychy, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą czy Sosnowiec. 

W skład województwa śląskiego wchodzi 19 miast na prawach powiatu i 17 powiatów ziemskich. Zgodnie z przepisami, we wszystkich muszą działać powiatowe społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych. Głos rada ma zazwyczaj doradczy, opiniujący. Bona Fides sprawdzało funkcjonowanie rad w ramach projektu: „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.

„Wiele rad nie ma swojej strony internetowej, nie wiadomo z kim się kontaktować, ani w jaki sposób. Czasami nawet w urzędach nie wiedzą, że takie byty istnieją, a to przecież wymóg ustawowy” – mówi Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Bona Fides, które sprawdzało jak funkcjonują rady oraz diagnozowało sytuację tego typu ciał doradczych. 

Reklama

Wnioski są jednoznaczne, jest wiele do poprawy, ale pojawiają się rady, które radzą sobie lepiej od innych. 

„Niektóre rady mają przed sobą długą drogę do przebycia, muszą uwierzyć w to, że nie są tworami tylko na papierze i mają wpływ na otaczającą je rzeczywistość. Faktycznie czasami jest niewielki, ale to się zmienia, bo mamy dobre przykłady współpracy między samorządami, a społecznikami zasiadającymi w radach” – dodaje prezes Bona Fides. 

W trakcie katowickiej konferencji członkowie rad dzielili się problemami, z którymi spotykają się regularnie, mówili też o potrzebie nawiązania lepszego kontaktu i współpracy między sobą. Forum umożliwiło im wymianę kontaktów. 

W trakcie dyskusji padło wiele merytorycznych uwag, co do funkcjonowania rad. 

Uczestnicy podkreślali potrzebę organizowania tego typu konferencji, na których można się spotkać i merytorycznie przedyskutować silne i słabe strony funkcjonowania rad, dlatego wszystko wskazuje na to, że Forum, które odbyło się dzisiaj w Katowicach będzie miało swoje kolejne odsłony.