/fot. Policja Tychy

Zagrożenie terrorystyczne. Pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego i miasta Kraków obowiązuje od dzisiaj. To zarządzenie premiera, co oznacza?

To pierwszy i najniższy z czterech stopni ALFA, które przewiduje ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go: „w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia”.

Oczywiście pojawienie się stopnia alarmowego ma związek ze Szczytem Klimatycznym w Katowicach. Będzie obowiązywał do 15 grudnia, czyli do  końca  24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24).

Reklama

W trakcie ogłoszonego stanu alarmowego mieszkańcy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe zachowania, pozostawiony bez opieki bagaż lub dziwnie zachowujące się osoby.

Reklama