Zespół Szkół Municypalnych / fot. Tychy24.net

Zespół Szkół Municypalnych przestanie straszyć. Jest przetarg. Miasto Tychy ogłosiło postępowanie przetargowe na projekt Tyskiego HUB-u Zielonej Gospodarki, który ma powstać w niedokończonej części dawnego Zespołu Szkół Municypalnych przy al. Piłsudskiego w Tychach. Inwestycja w sumie ma kosztować około 120 mln zł. Przetarg na projekt to pierwszy kolejny krok w celu adaptacji budynku. 

Dwie części planowanej szkoły w Tychach składają się z Hali Sportowej i Mediateki – to inwestycje miasta. Środkowa część pozostawała pusta. Urzędnicy szukali chętnego inwestora, ale takowego nie było. Były różne planym miasta – teraz ma tam powstać HUB Zielonej Gospodarki. Pomóc mają tutaj pieniądze zewnętrzne z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

„To się też świetnie wpisuje w strategię regionu Zielone Śląskie 2030” – mówił marszałek Jakub Chełstowski. To właśnie Urząd Marszałkowski zajmuje się oceną projektów do dofinansowania.

Reklama

Obecnie miasto ogłosiło przetarg na projekt. 

„Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę” – czytamy w dokumentacji przetargowej. 

Firma wybrana do realizacji zamówienia będzie musiała m.in. opracować koncepcję budowy Tyskiego HUB-u oraz koncepcję zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz kosztorysu. 

„Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do: min. 8 max. 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym opracowanie koncepcji w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy” – czytamy w specyfikacji przetargowej. 

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2022 roku. 

Reklama