Akcja "Znicz" w Tychach / fot. Policja

Zmiany w organizacji ruchu w Tychach. Potrwają do 2 listopada. Zmiany pojawiają się z powodu dnia Wszystkich Świętych. Zmiany w rejonie cmentarzy mają wpłynąć na poprawę płynności ruchu.

Czasowa organizacja ruchu  potrwa do końca dnia 02.11.2021.

1. Wzdłuż ulicy Oświęcimskiej zostaną zabezpieczone krawędzie jezdni, w celu wyeliminowania postoju pojazdów i poprawy widoczności pieszych.
2. Na ulicy Cmentarnej zostanie wykluczone parkowanie wzdłuż jezdni.
3. Na skrzyżowaniu ulic Bratków – Oświęcimska zostaną ograniczone relacje lewoskrętne.
4. Na ulicy Cmentarnej zostaną wyznaczone przystanki tymczasowe dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
5. Wzdłuż ulicy Jaskrów zostanie wykluczone parkowanie.
6. Na ulicy Nowokościelnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od strony ulicy Norwida w kierunku ulicy Kościuszki.

Reklama

Aby bezpiecznie dojechać do celu i wrócić do domu kierujmy się następującymi zasadami:

  1. W miarę możliwości korzystajmy ze środków komunikacji publicznej. Specjalne linie autobusowe, tramwajowe, będą „uprzywilejowane” w ruchu i dojedziemy nimi tam, gdzie samochód prywatny nie będzie mógł wjechać, a tym bardziej zaparkować.
  2. Prowadząc samochód nie jedźmy na pamięć. W rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii, niekiedy na głównych ciągach komunikacyjnych, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe!
  3. Należy pamiętać, iż polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych, znaków drogowych. Jeżeli policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dyskusje i wdawanie się w polemikę. Trzeba stosować się do poleceń.
  4. Parkujmy samochód z głową, zgodnie z przepisami, w dozwolonych miejscach. Samochodem nie wjedziesz na cmentarz, z wyjątkiem osób posiadających specjalne zezwolenia. Zadbajmy o to, aby samochód nie blokował wjazdu lub wyjazdu z drogi bądź dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Przypominamy, że samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.
Reklama