Kominy / fot. Slaskie.pl

4,4 mln zł na wymianę pieców w Tychach. Zatruwają życie mieszkańcom miasta. Za kilka dni – 31 sierpnia – rusza nabór wniosków do kolejnej edycji programu wymiany węglowych źródeł ciepła w Tychach. W konkursie preferowane do dofinansowania na wymianę pieca bedą kotły bezklasowe, a także te 3 i 4 klasy. 

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – etap II”. To już kolejny program wymiany starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne.

„Poprawa jakości powietrza to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed regionem” – mówił marszałek Jakub Chełstowski. 

Reklama

Przyznanie grantów będzie odbywało się na zasadach konkursu. 

„Preferowana będzie wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, a w dalszej kolejności klasy 4. O przyznaniu dofinansowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń najpierw kotłów bezklasowych i klasy 3, a następnie kotłów klasy 4, aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej na ten cel” – informuje Urząd Miasta Tychy. 

Będzie można kotły węglowe zastąpić przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, kotłem gazowym lub kotłem na biomasę. 

Dofinansowanie będzie wynosić między 60-80 procent kosztów wymiany źródła ciepła. 

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

  • od 31 sierpnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 07 października 2021 r. (do godz. 17.30)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

  • do 22 listopada 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski:

  • maj 2022 r.

Więcej na ten temat tutaj.