75 procent bonifikaty dla mieszkańców Tychów za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Zniżkę przegłosowali tyscy radni, po tym jak podniesienie poziomu bonifikaty z 60 procent do 75 zaproponowali radni z Prawa i Sprawiedliwości. 

– Jest to jakiś relikt dużej komunistycznej przeszłości, nigdzie w świecie nie było czegoś takiego jak użytkowanie wieczyste – mówił Grzegorz Kołodziejczyk z PiS.

To właśnie radny Kołodziejczyk w imieniu klubu przedstawiał wysokość proponowanej bonifikaty, przy zmianie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do tych gruntów. Możliwość zastosowania bonifikaty pojawiła się wraz z ustawą.

Reklama

W tym roku mieszkańcy Tychów żeby przekształcić użytkowanie wieczyste we własność skorzystają z 75 procentowej bonifikaty (prezydent Tychów proponował 60 procent) w przyszłym roku wysokość bonifikaty wyniesie 65 procent, w trzecim roku obowiązywała będzie bonifikata na poziomie 55 procent, w czwartym 30 procent, piątym 20 procent i szóstym 10 procent.

Reklama