Samochód / fot. Tychy24.net

Gdzie w Tychach należy dzwonić żeby odśnieżyli? Sprawdziliśmy, ale pamiętać należy, że nie wszystkie drogi mają taką samą kategorię zimowego utrzymania w Tychach. To oznacza, że są ważne i te mniej ważne rejony miasta, które nie będą od razu odśnieżane.

Prace służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie miasta, będzie koordynował Miejski Ośrodek Dyspozycyjny mieszczący się przy Straży Miejskiej. Wszelkie uwagi można zgłaszać na ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów: linia bezpłatna 986 oraz linia płatna: 32/776-39-86.

Z kolei pod numerem telefonu 501-46-42-46 lub 32/227-70-06 pracownicy MZUiM pełnią całodobowe dyżury. To tam również można dzwonić w sprawie odśnieżania.

Reklama

W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1 i DK-86 wraz z węzłami. Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza, że sprzęt będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejności. Natomiast DK-44 oraz drogi powiatowe utrzymywane są w II standardzie.

Drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym odśnieżane są według III standardu zimowego utrzymania.

Standard drogi ma znaczenie nie tylko dla kolejności jej odśnieżania.

„Sól wykorzystywana jest na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania. Mieszankę piaskowo-solną i piasek stosuje się na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich, a piasek na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach” – mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Reklama