Teren objęty planem dla osiedla "O" / fot. bip.umtychy.pl

Jak bardzo zabudowana może być al. Piłsudskiego? Bardzo. Radni przegłosowali plan miejscowy dla terenu, na którym ostatnio swoje inwestycje prowadziło i ciągle prowadzi kilku deweloperów. Dokładnie określono w jakim stopniu ma zostać zabudowany teren przy tzw. alejkach spacerowych.

Tyscy radni po raz kolejny udowodnili, że nie mają innego pomysłu na „rozwój” miasta, jak tylko przez zabudowę kolejnych terenów. Obecnie widzimy wzmożoną aktywność deweloperów na osiedlu „O”, w rejonie al. Piłsudskiego. Radni ostatecznie określili, w jakim stopniu zostanie zabudowany obszar między ulicami Orzeszkowej, al. Piłsudskiego i ulicą Armii Krajowej. 

W sumie chodzi o teren ponad 17 ha. 

Reklama

„W planie miejscowym wyznaczyliśmy tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolach MW1-MW3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MWU1-MWU7. Tereny zabudowy usługowej, tą są dwa tereny U1 i U2 oraz tereny zieleni urządzonej (ZP1-ZP4)” – tłumaczyła Magdalena Zdebel, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urzędu Miasta Tychy.

W sumie wpłynęło 11 uwag od mieszkańców. 2 uwagi zostały przyjęte, 8 odrzuconych i 1 w części według miasta była zasadna. Wśród uwag była taka, która dotyczała zakazu budowy na terenie MWU2. 

Uwagi zostały rozpatrzone zgodnie z wolą władza miasta. Sama treść uchwały też i ostatecznie plan miejscowy przegłosowano. Głosowało za: 19 radnych, 0 przeciw, 3 wstrzymało się.