Jest wniosek o kontrolę przetargu przygotowanego przez tyski magistrat. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic skierowało wniosek o kontrolę przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Tychy. Wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych dotyczy przetargu na „Publikację Tyskiego Informatora Samorządowego w 2018 r”. Zdaniem Bona Fides miasto zawęziło specyfikację przetargową w sposób, który może utrudniać uczciwą konkurencję.

W grudniu 2017 roku miasto Tychy rozpoczęło przetarg na „Publikację Tyskiego Informatora Samorządowego”. Dodatku do gazety, który miał informować o tym co się dzieje w mieście. W specyfikacji przetargu pojawił się zapis, który zdaniem Bona Fides, skutecznie utrudniał wystartowanie w nim innym wydawcom niż miejska spółka „Śródmieście”, która wydaje gazetę „Twoje Tychy”. Chodzi konkretnie o zapis mówiący:

„Czasopismo winno być drukowane w pełnym kolorze, a jego część redakcyjna stanowić co najmniej 60% całej powierzchni czasopisma. Część redakcyjna czasopisma powinna w całym swoim wymiarze dotyczyć miasta Tychy.”

Reklama

Jedynym czasopismem spełniającym ten warunek są właśnie Twoje Tychy.

– Wydaje się, że Urząd chciał dodatkowo wesprzeć finansowo gazetę, którą już utrzymuje za pośrednictwem swojej spółki miejskiej i innych spółek należących do miasta, które się tam reklamują – mówi Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. – O ile sama tego typu praktyka jest niepokojąca, bo po prostu psuje rynek wydawniczy, to nałożenie takich kryteriów podczas przetargu, które może spełnić tylko jeden podmiot, powinno być rozpatrzone przez Urząd Zamówień Publicznych – dodaje.

Urząd Miasta Tychy nie ma sobie nic do zarzucenia. – Nie zamierzamy unieważniać przetargu – został on przygotowany zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych i nie ma podstaw do jego unieważnienia – poinformowała nas w połowie stycznia Ewa Grudniok z Urzędu Miasta Tychy.

Śródmieście Sp. z o.o. była jedyną firmą, która zgłosiła się do przetargu. Wyceniła publikację informatora na nieco ponad 158 tys. zł. Przetarg oczywiście wygrała.

„Informator miał stanowić wyłącznie dodatek do czasopisma, z powodzeniem mógłby więc zostać dołączony do lokalnego periodyku, którego treść nie koncentruje się wyłącznie na Tychach. Jednocześnie Zamawiający musiał przypuszczać, iż zastrzeżenie tego warunku wyłączy z postępowania wydawców lokalnych czasopism i umożliwi skuteczne złożenie oferty wyłącznie spółce „Śródmieście” sp. z o.o., w której miasto Tychy posiada większość udziałów, gdyż tylko wydawany przez nią tygodnik „Twoje Tychy” spełniał powyższy warunek udziału w postępowaniu” – czytamy w skardze Bona Fides, do UZP.

Na decyzję Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie wszczęcia lub odmowy kontroli tyskiego przetargu trzeba obecnie poczekać.

Wcześniej Bona Fides wystąpiło o kontrolę zamówienia z wolnej ręki zleconego przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. Chodzi o przygotowanie dla miasta tzw. strategii muzycznej, za 60 tys. euro. UZP zgodziło się z Bona Fides, że powinien zostać przeprowadzony przetarg. Ostatecznie wobec dyrektora instytucji orzeczono naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odstąpiono od wymierzenia kary.

Reklama