Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

3 dni na wydanie 5 mln zł. Tyszanie muszą się śpieszyć. Jeszcze tylko przez 3 dni mieszkańcy Tychów mogą zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego. Już pierwsze wnioski wpłynęły. Miasto wydłuża przyjmowanie dokumentów w Głównym Punkcie Konsultacyjnym. 24 i 25 lutego wnioski będą przyjmowane od 7.30 do 17.30.

Budżet Obywatelski to narzędzie, które pozwala realizować pomysły mieszkańców. Najpierw trzeba przygotować wniosek, następnie gdy przejdzie pozytywną weryfikację w urzędzie trafi pod głosowanie. Ostatecznie o losie projektu zdecydują mieszkańcy.

„W przypadku osobistego składania formularzy prosimy o stosownie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj.: prawidłowego noszenia maseczek ochronnych, dezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości. Główny Punkt Konsultacyjny mieści się w Budynku Centrum Balbina przy ulicy Barona 30 w pokoju 209. Dla mieszkańców, którzy nie potrzebują dodatkowych konsultacji będzie wystawiona urna, do której będzie można wrzucić wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów do BO” – informuje tyski magistrat.

Reklama

Wypełnione wnioski można również przesłać również pocztą na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30 pokój 209 lub drogą elektroniczną na adres kontakt@razemtychy.pl (oryginał wraz z załącznikami należy donieść w ciągu 7 dni do Głównego Punktu Konsultacyjnego).

„Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym. Formularz jest dostępny na stronie www.razemtychy.pl. Można go też odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49” – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Wnioski do BO można składać w 2 kategoriach:

 1. projekty ogólnomiejskie dotyczące ogółu mieszkańców – 500 000 zł
 • projekty skierowane są do mieszkańców całego miasta, m.in.: zadania na terenie parków, OW Paprocany, wybiegi dla psów itp.;
 • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne;
 • dotyczą placówek oświatowych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.
 1. projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta – 4 500 000 zł
 • mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z dotychczasowych okręgów konsultacyjnych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób.

Wypełniony formularz można:

 • złożyć osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym lub BOK UM Tychy;
 • wysłać listownie na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Barona 30 pok. 209; 43-100 Tychy;
 • zeskanować wniosek i wysłać go na adres: kontakt@razemtychy.pl(jednak w tym wypadku: oryginał należy  dostarczyć do Głównego Punktu Konsultacyjnego w ciągu 7 dni).
Reklama