Kontrola drogowa / fot. Policja

Kierowcy w Tychach byli karani wysokimi mandatami. Nagminnie popełniali dwa wykroczenia drogowe – albo nie ustępowali pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, albo wyprzedzali w rejonie przejść dla pieszych. Za każde z tych wykroczeń grozi mandat wysokości 1,5 tys. zł. 

Tyska policja podsumowała swoje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Mundurowi łącznie ujawnili 55 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. 

„Głównymi wykroczeniami jakie popełniały osoby za kółkiem było przekraczanie prędkości lub wyprzedzanie w rejonie przejścia dla pieszych. Funkcjonariusze sprawdzali też, czy do przepisów stosują się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Łącznie ujawnili pięciu pieszych, którzy przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym” – wyjaśnia Barbara Kołodziejczyk z tyskiej policji. „Pamiętajmy, że to my sami mamy największy wpływ na własne bezpieczeństwo. Stosując się do przepisów, możemy zmniejszyć ryzyko uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, a co za tym idzie odniesienia obrażeń czy utraty życia.

Reklama

Kierując pojazdem należy pamiętać, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną. Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków to jest natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności” – dodaje. 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 czerwca 2021 roku przepisami, na przejściu pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Policja apeluje jednak do pieszych, by przed wejściem na przejście upewnili się, że kierujący pojazdem zauważył ich, oraz czy zdąży zatrzymać swój pojazd.

Zgodnie z nowym taryfikatorem obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku:

  •  Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście, grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.
  •  Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem, grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.
  • Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 zł.
Reklama