"Pałacyk Biskupi" zmieni się w Dom Pomocy Społecznej / fot. UM Tychy

Miasto Tychy przejęło inwestycję Archidiecezji, teraz ją przebuduje. Grube miliony z kasy miasta. We wrześniu 2017 roku Tychy kupiły od Archidiecezji Katowickiej ponad 3 ha teren wraz z istniejącą tam zabudową – chodzi o tzw. „Pałac Biskupi” i to nie w Tychach, ale na terenie Kobióra. Niedokończoną przez duchownych inwestycję gmina przejęła za 9,6 mln zł i teraz będzie ją przebudowywać na potrzeby Domu Opieki Społecznej (DPS). To koszt kolejnych około 8 mln zł. Wartość prac projektowych związanych z adaptacją obiektu na potrzeby DPS-u to ponad 152 tys. zł brutto. 

– Obiekt zmieni swoją początkową funkcję, musimy więc go przystosować do potrzeb osób starszych dlatego zakres prac obejmuje m.in. wyburzenie części istniejących ścian działowych oraz stropów i wykonanie nowych. W niektórych miejscach konieczna jest także przebudowa schodów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych do komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami – mówi Joanna Kudela, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji UM Tychy.

Część prac polegać będzie na konserwacji istniejących elementów drewnianych oraz częściowej przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany jest też do wykonania miejsc parkingowych, obiektów tzw. małej architektury, a także do zapewnienia nadzorów specjalistycznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Reklama

W Domu Opieki Społecznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 60 osób.

–  W Tychach, tak jak w wielu innych miastach brakuje miejsc dla osób wymagających opieki, dlatego już od jakiegoś czasu toczyliśmy dyskusje na ten temat.  Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mamy świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Za przejęciem obiektu zagłosowała w 2017 roku Rada Miasta Tychy, choć część opozycyjnych radnych (STNMO i PiS) była przeciwna takiemu rozwiązaniu i uważała, że DPS powinien powstać na terenie Tychów, a nie sąsiedniej gminy.

– W Tychach za dziesięć milionów nie jesteśmy w stanie kupić nawet samej działki – mówił wtedy prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Zgodnie z umową wszystko ma być gotowe ma być gotowe do końca czerwca 2020 roku.