Stadion Miejski Tychy / fot. Michał Janusiński / UM Tychy

Miasto w 2024 roku dołoży grube miliony do funkcjonowania Stadionu Miejskiego. Na sport pójdzie znacznie więcej niż na kulturę, po raz kolejny zresztą. Jak to wygląda w liczbach? 

W 2024 roku miasto na szeroko rozumianą kulturę fizyczną wyda ponad 45,5 mln zł. Na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ponad 24,8 mln zł. 

Planowane na 2024 rok wydatki bieżące na kulturę fizyczną wynoszą 45.577 tys. zł, w tym:  

Reklama
 • koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych 25.481 tys. zł,
 • dotacje na działalność sportową 11.266 tys. zł (w tym ponad 9 mln zł dotacji na sekcje GKS-u Tychy – piłkę nożną, hokej i koszykówkę)
 • rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim 6.000 tys. zł,
 • koszty działalności MOSM i organizacji imprez sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.983 tys. zł.

  Na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2024 r. 24.837 tys. zł, w tym na dotacje dla: 

 • Miejskiej Biblioteki Publicznej 9.092 tys. zł, 
 • Miejskiego Centrum Kultury 5.613 tys. zł, 
 • Teatru Małego 3.858 tys. zł, 
 • AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 3.481 tys. zł, 
 • Muzeum Miejskiego 2.167 tys. zł, 
 • podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 250 tys. zł
Reklama