Mieszkańcy mają jeszcze tylko kilka dni na wydanie 5 mln zł. Tylko do 19 lutego można jeszcze składać wnioski z projektami do Budżetu Partycypacyjnego (obywatelskiego). W Tychach to aż 5 mln zł, które mieszkańcy mogą wydać na dowolny cel. Projekty będą realizowane w 2019 roku.

– Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej razemtychy.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 pok. 209 oraz w Punktach Konsultacyjnych – informuje tyskie magistrat.

Do formularza trzeba dołączyć listę z podpisami 15 mieszkańców danego okręgu konsultacyjnego. Do tego mapkę z propozycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.

Reklama

Ważne jest, że zadanie o charakterze inwestycyjnym musi być realizowane na terenie należącym do miasta lub na terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenów można sprawdzić na stronie sit.umtychy.pl. Można też dowiedzieć się telefonicznie, pod nr tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu Balbina Centrum przy ul. Barona 30, pok. 209.

Formularze z propozycją projektu można złożyć do 19 lutego br.:

  1. osobiście w następujących punktach:
    • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  przy ul. Barona 30, pok. 209,
    • Urząd Miasta Tychy Biuro Obsługi Klienta przy al. Niepodległości 49,
    • Punkcie Konsultacyjnym każdego Okręgu Konsultacyjnego, których adresy można znaleźć tutaj
  2. mailowo na adres kontakt@razemtychy.pl 
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”.

Wśród zgłoszonych już projektów znalazły się między innymi organizacja kina letniego, doświetlenie ciągów komunikacyjnych, organizacja półkolonii czy rozbudowa parkingu. Więcej informacji na stronie: www.razemtychy.pl

Reklama