W Tychach można już głosować na projekty złożone w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy decydują na co wydać 5 mln zł. Wśród ogólnomiejskich projektów sporo jest takich, które mają doposażać szkoły lub przedszkola, wśród lokalnych jest sporo składanych np. przez radnych, a budżet to narzędzie dla mieszkańców, których ma aktywizować. Radny natomiast to już zaktywizowany mieszkaniec, który ma inne narzędzia do realizacji swoich pomysłów – wnioski budżetowe, interpelacje czy ucho prezydenta. Składanie przez radnych projektów do BO, pokazuje jak mało efektywni ze swoimi pomysłami są w strukturach miasta.

Niestety, gdyby nie radni i osoby, których nazwiska pojawiają się jak nie we współpracy z miastem czy w działalności na rzecz dzielnic, to liczba projektów złożonych w tyskim BO byłaby tragiczna. Zainteresowanie szeregowych mieszkańców Budżetem Obywatelskim jest niewielkie, co widać po projektach. Szkoda, bo to 5 mln zł, które można zagospodarować.

To jednak potwierdza tezy postawione w zeszłorocznym raporcie na temat „Miast Obywatelskich” , który przygotowała Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera. Z raportu wynika, że Tychy wypadły tragicznie w rankingu miast obywatelskich. Na 66 miast w rankingu, Tychy są na szarym końcu zajmując 54 miejsce. Mieszkańcy nie są zaangażowani, organizacje pozarządowe w mieście, o ile są to słabo funkcjonują, a władza nie jest otwarta na obywateli.

Reklama

Projekty ogólnomiejskie

Wśród projektów twardych zgłoszonych w ramach BO mamy doposażenie szkół i przedszkoli – co powinno robić samo z siebie miasto. Nic spektakularnego, nic co mobilizowałoby lub zachęcało mieszkańców do zainteresowania się całą ideą Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszono m.in. warsztaty pszczelarskie dla dzieci, budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 2, doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12, budowę sceny przy szkole na ulicy Edukacji, czy warsztaty dla mieszkańców „Relacja zamiast przemocy”, które wyceniono na bagatela 75 tys. zł.

Na 180 tys. zł wyceniono natomiast Miejską Imprezę Młodzieżową, czyli „organizację imprezy muzycznej/koncertu – festiwalu kultury hip – hop, sportu oraz street-artu skierowanej do młodzieży” – opisują wnioskodawcy. To akurat modelowy przykład wykorzystania możliwości Budżetu Obywatelskiego – mieszkańcy chcą np. imprezę muzyczną to składają projekt i agitują za głosami.

Projekty lokalne

Wśród projektów lokalnych znajdziemy m.in. półkolonie dla dzieci, warsztaty dla seniorów, dzień seniora, znowu warsztaty dla seniorów, spotkanie integracyjne dla seniorów, impreza integracyjna dla mieszkańców etc.

O ile takowe projekty są zgłaszane przez zwykłych mieszkańców, to dobrze, ale jak część jest zgłoszona przez miejskich radnych – to już mniej kolorowo – ponieważ nie oszukujmy się, są też obliczone na zdobywanie głosów. Zresztą jeszcze raz warto podkreślić – Budżet Obywatelski to narzędzie dla mieszkańców – nie dla radnych,

W tyskim BO mieszkańcy zgłosili także remonty ulic, chodników i potrzebę budowy parkingów. Co ciekawe przy tego typu wnioskach nie pojawiają się nazwiska radnych, ci wolą raczej miękkie projekty, na których można się pokazać.

Głosowanie

W Tychach zniesiono kryterium wieku i głosować może każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek.

– Swój głos można oddać za pomocą strony internetowej razemtychy.pl oraz tradycyjnie, wypełniając papierową kartę do głosowania, którą można wrzucić do urny w 14 punktach konsultacyjnych rozmieszczanych na terenie całego miasta lub wysłać pocztą na adres urzędu miasta – mówi Agnieszka Kryńska z Urzędu Miasta Tychy.

Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy zadania rejonowe. W tym roku mamy 15 projektów ogólnomiejskich oraz 98 lokalnych.

Głosować można do 20 września do godz. 23.59. Natomiast głosowanie osobiste i korespondencyjne odbywa się w dni robocze od 6 do 20 września br.
Jak co roku pula środków przeznaczona na realizacje zadań zgłoszonych bezpośrednio do budżetu miasta przez mieszkańców wynosi 5 mln złotych.

Kto jeszcze nie wybrał swoich projektów może zapoznać się z nimi na stronie razemtychy.pl w zakładce Budżet Partycypacyjny na 2020 r./Projekty Mieszkańców.

Jak oddać głos na wybrane projekty:

aby zagłosować tradycyjnie mieszkaniec powinien na karcie do głosowania:
• zaznaczyć projekt/y, na które chce oddać swój głos poprzez przyznanie punktacji, (każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy zadania rejonowe).
• zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
• podać swój numer PESEL oraz złożyć czytelny podpis (w przypadku, gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego),
• złożyć formularz w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego pracy lub wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”.
aby zagłosować internetowo mieszkaniec powinien:
• wejść na stronę razemtychy.pl i skorzystać z umieszczonej tam platformy do głosowania,
• zaznaczyć projekt/y, na które chce oddać swój głos poprzez przyznanie punktacji (każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy zadania rejonowe),
• zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
• podać swój numer PESEL (w przypadku gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego),
• zatwierdzić wybór przyciskiem „Głosuj”.

Poniżej przedstawiamy listę Punktów Konsultacyjnych, w których można oddać głos na projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego:

MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94, Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102, ZSP nr 3, ul. Cmentarna 54, Filia nr 10 MBP, ul. Przejazdowa 6, ZSP nr 2 ul. Jedności 51, Balbina Centrum, ul. Barona 30 pok. 209, Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17-19, Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16, Filia nr 1 MBP, pl. Św. Anny 3, Filia nr 4 MBP, ul. Czysta 27, Filia nr 11 MBP, ul. Kopernika 3,Filia nr 12 MBP, ul. Zaręby 31a, UM Tychy BOK, al. Niepodległości 49.

Reklama