Mieszkańcy na al. Niepodległości / fot. Tychy24.net

Mieszkańcy Tychów zdecydują na co wydać 5 mln zł. Pomysły można zgłaszać do 25 lutego. Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Tychach. W poprzednim złożono 225 wniosków z czego 165 trafiło pod głosowanie mieszkańców. Ostatecznie do realizacji przyjęto 79 wniosków.  

Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. Osoby niepełnoletnie, muszą jednak mieć  zgodę rodzica  lub opiekuna prawnego.

„Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym. Formularz jest dostępny na stronie www.razemtychy.pl. Można go też odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49” – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Reklama

Wnioski do BO można składać w 2 kategoriach:

 1. projekty ogólnomiejskie dotyczące ogółu mieszkańców – 500 000 zł
 • projekty skierowane są do mieszkańców całego miasta, m.in.: zadania na terenie parków, OW Paprocany, wybiegi dla psów itp.;
 • ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne;
 • dotyczą placówek oświatowych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.
 1. projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta – 4 500 000 zł
 • mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z dotychczasowych okręgów konsultacyjnych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób.

Wypełniony formularz można:

 • złożyć osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym lub BOK UM Tychy;
 • wysłać listownie na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Barona 30 pok. 209; 43-100 Tychy;
 • zeskanować wniosek i wysłać go na adres: kontakt@razemtychy.pl (jednak w tym wypadku: oryginał należy  dostarczyć do Głównego Punktu Konsultacyjnego w ciągu 7 dni).

Osoby, które mają problem z przygotowaniem wniosków mogą liczyć na pomoc.

„Od 28 stycznia pracownicy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w godzinach pracy Urzędu Miasta będą pełnić dyżur konsultacyjny. Aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza, doprecyzowaniu pomysłu czy oszacowaniu kosztów jego realizacji należy zadzwonić pod numer 32 776 34 55 lub napisać mail na adres kontakt@razemtychy.pl „– mówi Agnieszka Kryńska z Urzędu Miasta w Tychach.

Wnioski można składać do 25 lutego br. Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu – razemtychy.pl

Harmonogram 8. edycji Budżetu Obywatelskiego:

 • Zgłaszanie projektów: od 28 stycznia do 25 lutego 2021 r.
 • Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: od 26 lutego do 14 maja 2021 r.
 • Spotkania z mieszkańcami: od 17 maja do 17 czerwca 2021 r.
 • Odwołanie się od oceny negatywnej: od 21 czerwca do 28 czerwca 2021 r.
 • Rozpatrywanie odwołań: od 29 czerwca do 12 lipca 2021 r.
 • Promocja projektów przez mieszkańców: od 13 lipca do 20 września 2021 r.
 • Głosowanie na projekty: od 10 do 20 września 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników głosowania: do 7 października 2021 r.
 • Realizacja wygranych projektów: rok 2022.

 

Reklama