Teatr Mały w Tychach / fot. Andrzej Dziuba / Facebook

Ponad 21 mln zł z Polskiego Ładu dla Tychów. Teatr Mały zyska drugie życie, obiekt zostanie gruntownie wyremontowany. Samorząd województwa otrzymał też pieniądze na przebudowę drogi wojewódzkiej 928 na odcinku do DK44 do DK1. „Następna pula środków z budżetu państwa trafi do samorządów na inwestycje, które służą mieszkańcom” – mówi marszałek Jakub Chełstowski. 

Sam Urzad Marszałkowski na dwa zadania z rządowego programu otrzymał 95 mln zł. W tym jedno dotyczy ważnego dla Tychów układu komunikacyjnego. Miasto Tychy natomiast otrzymało ponad 21 mln zł. Te pieniądze posłużą do gruntownego remontu Teatru Małego. 

„Projekt zakłada termomodernizację budynku teatru wraz z przebudową jego wnętrza i zagospodarowaniem sąsiadującego terenu np. dla potrzeb organizowania kina plenerowego i spektakli teatralnych „pod chmurką. Całkowity koszt inwestycji to 23,4 mln zł” – stwierdził Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. 

Reklama

Do jednostek samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład trafi łącznie 30 mld zł. Zrealizowanych zostanie pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. W naszym regionie wsparcie otrzyma 336 projektów, w tym dwa województwa śląskiego.

Będzie przebudowa ważnej drogi

Wspomniane zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski dotyczą inwestycji w infrastrukturę drogową. Pierwszy projekt dotyczy przebudowy DW nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1, a drugi rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW906 w miejscowości Lubliniec.

Duże wsparcie trafi do gmin z województwa śląskiego. Miasto Katowice otrzyma prawie 77 mln zł, Ruda Śląska 65 mln zł, Siemianowice Śląskie 35 mln zł, Świętochłowice blisko 30 mln zł, czy Piekary Śląskie 23,5 mln zł. Miasto Tychy otrzymało ponad 21 mln zł – wyremontuje z tych pieniędzy Teatr Mały. 

„Następna pula środków z budżetu państwa trafi do samorządów na inwestycje, które służą mieszkańcom. Dzięki bardzo dobrej współpracy rządu premiera Mateusza Morawieckiego i samorządów będzie można realizować zadania przyczyniające się do rozwoju społeczności lokalnych. Potrzebne są dziś takie właśnie inicjatywy, aby dać kolejny impuls gospodarce” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.