Sesja Rady Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Radni będą głosować w Tychach nad finansowaniem zabiegów in vitro z kasy miasta. Na czwartkowej sesji Rady Miasta Tychy, rajcy będą głosować nad projektem: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”. Program w tym czasie ma kosztować 1 mln zł i według założenia ma dojść do urodzenia 25 dzieci. 

Uchwała jest procedowana na wniosek Prezydenta Miasta Tychy. „Przyjmuje się program polityki zdrowotnej pn. Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” – czytamy w uchwale.

Jasno określono jej cel: „Narodziny dzieci u 25% par objętych leczeniem niepłodności metodami wspomaganej reprodukcji w programie”. Z Programu skorzystać będzie mogło 25 par rocznie, zakłada się, że w latach 2022-2025 urodzi się w ten sposób 25 dzieci. 

Reklama

Niepłodność, jak duży jest to problem?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka 10 – 12% populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych.

„Odnosząc te dane do populacji miasta Tychy, liczącej 116 676 mieszkańców (bip.umtychy.pl, stan na dzieo 31.12.21) można oszacować, że niepłodność dotyka około 4 592 zamieszkujące miasto pary. Zgodnie ze statystykami 12% z nich rozpocznie leczenie w danym roku, a dla 2% z nich jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo będzie leczenie przy zastosowaniu metod medycznie wspomaganej reprodukcji – in vitro” – czytamy w dokumencie przedstawionym radnym. 

„Według danych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu moczowo- płciowego kobiet oraz nienowotworowych chorób układu płciowego mężczyzn dla województwa śląskiego w 2016 roku w województwie tym zapadalność na niepłodność męską wyniosła 154 osoby (3,4 os./100 000 mieszkańców), a chorobowość rejestrowaną na dzień 31 grudnia 2016 r. obliczono na 1625 osób (35,6 os./100 000 mieszkańców) (…) Wskaźnik zapadalności rejestrowanej w odniesieniu do zaburzeń płodności u kobiet w województwie śląskim wyniósł w 2016 roku 3169 osób (69,5 os./100 000 mieszkańców). Chorobowość rejestrowana na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 31 tys. (681 os./100 000 mieszkańców)” – przekonują autorzy uchwały. 

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

W dokumencie przedstawiono też dokładnie, kto będzie mógł skorzystać z finansowego przez miasto in vitro. 

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
  • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka 
  • są mieszkańcami miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach; 
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

„Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów, łącznie nie więcej niż 10 000 zł jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub dofinansowanie do wysokości 100% kosztów, łącznie nie więcej niż 4 000 zł jednej procedury adopcji zarodka” – czytamy w dokumentach miejskich. 

Reklama