Radni w Tychach drastycznie podnieśli opłatę za odbiór śmieci. Z 15 zł do 26 zł. Uchwałę w tej sprawie przegłosowano na dzisiejszej sesji Rady Miasta Tychy.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że Tychy przymierzają się do podniesienia opłaty za śmieci. Teraz rządząca większość w Tychach skupiona wokół prezydenta Tychów, Andrzeja Dziuby przegłosowała wyższe opłaty za odbiór odpadów.

Z 15 zł do 26 zł za odpady segregowane oraz z 30 do 52 zł za niesegregowane.

Reklama

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku” – czytamy w dokumencie.

!Czytaj również: Dla mieszkańców mają być podwyżki za śmieci, dla prezesów są luksusowe samochody. Czym jeżdżą w spółce MASTER i ile to kosztuje?

To oznacza, że 4 osobowa rodzina, która do tej pory płaciła 60 zł za odbiór odpadów, od 1 stycznia zapłaci 104 zł.

Miasto szacuje, że do zbilansowania systemu odbioru odpadów w 2021 roku zabraknie 13,8 mln zł.

„Całkowite wydatki konieczne do poniesienia w roku 2021, związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania na niepogorszonym poziomie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tychy, oszacowano na poziomie 37.834.000 zł. Na kwotę tą składa się przede wszystkim koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (kwota oferty: 34.000.000 zł), – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie, funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (2.740.000 zł), a także koszty administracyjne oraz związane z edukacją (1.094.000 zł). W związku z powyższym w celu zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021, niezbędna jest regulacja opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Tychy, zapewniająca zrównoważenie dochodów z wydatkami” – czytamy w uchwale przyjętej przez tyskich radnych.

Wyniki głosowania

Dla mieszkańców mają być podwyżki za śmieci, dla prezesów są luksusowe samochody. Czym jeżdżą w spółce MASTER i ile to kosztuje?

Reklama