Rośnie liczba samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Tychach. W Tychach ruszyła kampaniaDlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Tych w mieście przybywa. W 2017 roku Komenda Miejska Policji i Prokuratura Rejonowa prowadziły 7 postępowań w sprawie 8 prób samobójczych nastolatków pomiędzy 11-18 rokiem życia, w roku 2016 było jedno takie postępowanie, a w 2015 roku dwa.

Kampania została zainagurowana podczas środowej konferencji w Urzędzie Miasta Tychy. Wtedy też szkoły otrzymały m.in. materiały do dalszego wykorzystania – m.in. scenariusz zajęć lekcji wychowawczej, przedstawiono też założenia kampanii.

– Chcemy wyposażyć nauczycieli, rodziców i uczniów w niezbędne informacje mogące zapobiegać dramatycznym decyzjom dzieci (zwłaszcza pokazanie roli rozmowy, wysłuchania, przyjęcia trudnych uczuć dziecka), przedstawienie procedury poradzenia sobie z problemem, upowszechnienie instytucji wspierających – w szczególności bezpłatnych całodobowych numerów telefonów, pod którymi dyżurują terapeuci – mówi Izabela Rodak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach.

Reklama

Specjalne lekcje wychowawcze ruszą w tyskich szkołach 12 lutego, uczniowie też otrzymają zakładki do książek z numerami bezpłatnych telefonów pomocowych. Informacje te znajdą się też na stronach szkół.  Dalej planuje się spotkania z rodzicami i dyskusje w temacie kampanii.

– W kwietniu rozpoczną się indywidualne, dodatkowe działania, w każdej szkole, które społeczność szkolna uzna za pomocne i wskazane na swoim terenie np. festyny, pikniki, turnieje, dokumentowane przez uczniów w formie scrapbooka. Szkoły, które najbardziej zaangażują się w temat zostaną nagrodzone – informuje Ewa Grudniok z Urzędu Miasta Tychy. – Zakończenie kampanii planowane jest na 17 czerwca 2018 roku, kiedy to w mieście obchodzony będzie Dzień Zdrowia.  Dwa dni później – 19 czerwca zaplanowano wykład profesor Janas-Kozik dotyczący samobójstw i samookaleczeń, który będzie podsumowanie całej kampanii – dodaje.

W ramach akcji DRZWI OTWARTE pedagodzy szkolni w każdy poniedziałek od 14.30-16.30 będą pełnili dyżury w PPP, co pozwoli na kontakt uczniów, rodziców z pedagogiem poza szkołą.

Pracownicy Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej będą mieli także wzmożoną czujność podczas dyżurów konsultacyjnych pełnionych w szkołach, a zgłoszenia od rodziców dotyczących samookaleczania lub samobójstwa będą przyjmowane poza kolejnością, jako interwencja kryzysowa.

Reklama