Marszałek Jakub Chełstowski na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. Śląskie.pl

Dzisiaj rozmawiamy z marszałkiem Jakubem Chełstowskim o sytuacji szpitala w Rybniku, który jest mocno zadłużony, czy może podzielić los szpitala w Tychach? To właśnie Chełstowski jeszcze jako tyski radny, mocno zabiegał o przejęcie szpitala wojewódzkiego przez miasto Tychy. Pytamy też o tzw. OZE i zieloną energię, która ma zasilać tabor Kolei Śląskich i jak to ewentualnie wpłynie na ceny biletów. Dopytujemy marszałka też o pieniądze z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz półmetek obecnego Zarządu Województwa Śląskiego. „Dążenie w tym kierunku jest właściwe, racjonalne” – powiedział marszałek o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii do zasilania taboru Kolei Śląskich. „Jestem przekonany, że ta strona kosztowa będzie brana bardzo pod uwagę” – podkreśla marszałek.

Co z ewentualnymi podwyżkami oraz czy województwo zamierza stawiać na transport niskoemisyjny głównie w postaci kolei? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Reklama
Reklama