Podpisanie umowy między minister Witoldem Bańka, a prezydentem Katowic Marcinem Krupą / fot. UM Katowice

Dzisiaj minister sportu i turystyki Witold Bańka podpisał w Katowicach umowę regulującą obowiązki w trakcie organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej. Miasto Katowice będzie współorganizatorem wydarzenia, na które przyjedzie 2 tys. delegatów z całego świata. W 2019 roku to Katowice mają stać się centrum walki z dopingiem w sporcie. To także szansa dla miast ościennych jak Tychy, skąd pochodzi minister sportu, które mogą być domem dla wydarzeń towarzyszących.


Posłuchajcie, co o umowie, walce z dopingiem i wydarzeniach towarzyszących powiedział minister sportu Witold Bańka:


Obecnie nie mówi się jeszcze o konkretnych kosztach przedsięwzięcia, te jednak dla Katowic mają być niewielkie. Większość na siebie weźmie ministerstwo i prywatny sponsor wydarzenia. W stolicy Górnego Śląska zostaną m.in. wybrane nowe władze WADA oraz zatwierdzone zmiany w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Równocześnie z obradami odbywają się posiedzenia organów statutowych Światowej Agencji Antydopingowej – Komitetu Wykonawczego oraz Zarządu.

Reklama

– W kwestii dopingu wszyscy musimy mówić jednym głosem. Musimy szukać nowych sposobów na walkę z nim i przypominać, że tylko czysty, uczciwy sport ma sens – mówi minister Witold Bańka.  – W listopadzie 2019 roku Katowice staną się globalnym centrum walkiz nieuczciwą rywalizacją. Tu będziemy szukać nowych kierunków antydopingowej polityki – dodaje przedstawiciel Rady Europy w Komitecie Wykonawczym WADA.

Katowice wygrały starania o tytuł gospodarza m.in. z Muskat (Oman) i Genewą (Szwajcaria). Umowę ze Światową Agencją Antydopingową na organizację konferencji w Katowicach podpisał w listopadzie 2017 r. minister Witold Bańka, który jest jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego tej organizacji.

– o doskonała okazja, by pokazać stolicę ponad 2-milionowej metropolii najważniejszym osobom światowego sportu i promować cały nasz region w skali globalnej. – mówi Prezydent Katowic Marcin Krupa.

Niewykluczone, że przedstawiciele WADA, którzy będą zwiedzać różne miasta regionu odwiedzą też Tychy, które mają się czym pochwalić – jak choćby zrewitalizowanymi Paprocanami. Brana na pewno pod uwagę jest także kopalnia Guido w Zabrzu.

Reklama