Lodowisko sezonowe w Tychach / fot. UM Tychy

Trzy tyskie lodowiska plenerowe ruszą wkrótce. O ile nie będzie za ciepło. Trwa montaż trzech lodowisk plenerowych w Tychach. Zostaną udostępnione na terenie ośrodka wypoczynkowego w Paprocanach, ośrodka przy ul. Brzozowej oraz na placu pod Żyrafą w parku przy ul. Edukacji.

– Prace przy pierwszych dwóch wymienionych obiektach ruszyły 6 listopada i idą zgodnie z planem, natomiast „pod Żyrafą” musieliśmy je wstrzymać do czasu uroczystości Święta Niepodległości – mówi Marcin Staniczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach. – Jak co roku chcemy gotowe lodowiska oddać mieszkańcom do użytkowania w okolicach dnia św. Mikołaja, czyli 6 grudnia, a najpóźniej w weekend tuż po tym święcie – dodaje.

Montaż lodowisk polega na zwiezieniu wszystkich elementów (kontenerów, kolektorów, szatni, band, ogrodzenia itd.) na teren, na którym ma być rozłożone lodowisko i ich rozstawieniu zgodnie z dokumentacją techniczną. Niezbędne jest również ułożenie odpowiedniej ilości warstw folii budowlanej i mat chłodniczych, a w przypadku lodowiska „pod Żyrafą” – wypoziomowanie terenu warstwą piasku o grubości ok. 30 cm (łącznie 240 ton piasku).

Reklama

Następnym etapem jest napełnianie instalacji chłodniczej glikolem w ilości ok. 3 ton dla jednego lodowiska – oczywiście po uprzednim sprawdzeniu szczelności całego układu.

Warunkiem uruchomienia lodowisk w planowanym terminie jest odpowiednio niska temperatura powietrza, która pozwoli na zamrożenie tafli. Rozruch instalacji jest planowany na ok. 26 listopada.

Rocznie MOSiR w Tychach na montaż, utrzymanie i obsługę lodowisk przeznacza w sumie ok. 700 tysięcy złotych.

Obiekty będą służyć tyszanom do pierwszych ciepłych dni wiosny 2019 roku.

Reklama