Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

5 maja zostanie wybrany Inżynier Kontraktu olbrzymiej inwestycji drogowej w Tychach – chodzi oczywiście o wartą ponad 207 mln złotych przebudowę DK 44. Już wybrano firmę, która będzie pełniła nadzór autorski nad inwestycją, po długim majowym weekendzie ruszy przetarg na Generalnego Wykonawcę.

Nadzór autorski pełnić będzie spółka Mosty Katowice, to ona będzie między innymi pilnować zgodności robót z projektem budowlanym i uwzględniać możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian. Wartość podpisanej umowy to ponad 800 tys. zł.

5 maja natomiast wybrany zostanie Inżynier Kontraktu. Przetarg przeprowadza Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach. Następnie – po długim weekendzie majowym – ogłoszony zostanie przetarg na Generalnego Wykonawcę inwestycji.

Reklama

– Ulica Oświęcimska na odcinku o długości blisko 2,5 km zostanie gruntownie przebudowana. Powstanie tam m.in. węzeł drogowy z dwoma rondami i czterema łącznicami, dwa przejścia podziemne, chodniki i ścieżki rowerowe oraz oświetlenie. Ta inwestycja ma dla nas olbrzymie znaczenie. Ta droga jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w kraju i od dawna wymagała generalnego remontu – mówi Andrzej Dziuba prezydent Tychów.

Prezydent z ministrem

Kontrowersje wywołał brak prezydenta Tychów podczas podpisywania umów na dofinansowanie inwestycji drogowych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Gdy 21 lutego w Warszawie stawili się prezydenci m.in. Katowic, Gliwic i Leszna, którzy też otrzymali dofinansowanie na przebudowy dróg – Andrzej Dziuba prezydent Tychów przebywał na urlopie. Wyznaczono dla Dziuby nowy termin podpisania umowy, już po jego urlopie – 28 lutego. Wtedy umowę podpisano m.in. w towarzystwie związanego z Tychami ministra sportu i turystyki Witolda Bańki.

Podpisywanie dofinansowania na przebudowę DK 44. Od lewej kolejno minister Witold Bańka i Andrzej Dziuba prezydent Tychów

Całkowity koszt inwestycji pod nazwą: „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” to przeszło 207 mln złotych, dofinansowanie Unijne wynosi przeszło 166 mln zł. W sumie roboty drogowe mają wynieść 173 mln, a 30 mln to koszt wykupu gruntów.

Przebudowa ma zakończyć się do końca 2019 roku.

Reklama